Annons

Tänk om – öppna Solgården!

Trots starkt motstånd och namninsamlingar med flera hundra underskrifter valde styrande i Uppvidinge att stänga Solgården i Norrhult. Man bedömde att behovet av särskilt boende minskat och att det skulle byggas ett trygghetsboende i stället. En grupp medborgare gjorde en namninsamling i Nottebäcksområdet till personer över 65 år för att ta reda på om det fanns behov av sådant boende. Av cirka 180 svarande var det sex personer som svarade ja.
Insändare • Publicerad 9 november 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Äldreboendet Solgården i Norrhult.
Äldreboendet Solgården i Norrhult.Foto: Annika Niquet

Solgården avvecklades och de äldre flyttades till andra orter. Gamla och sköra personer tog stor skada av flytten.

I kommunen finns en stark känsla för hembygden. Många väljer att tacka nej till särskilt boende då man inte vill flytta till annan ort. Det leder till ensamhet och psykiskt ohälsa och en oerhört stor belastning på make/maka som måste ta ett stort ansvar för sin livskamrats vård. Fallolyckorna ökar i kommunen enligt statistik. Under fyra månader registrerades 440 fallolyckor. Endast 28 proecnt har utretts och lett till åtgärd. Kommunen driver hemmaboendeprincipen så långt att äldreomsorgen blir ovärdig!

Annons

Även om Uppvidinge nu beslutat att sänka skatten med 10 öre borde det ändå finnas utrymme för att skapa ett värdigt liv för våra äldre!

Det finns ännu ingen kostnadsberäkning eller beslut om trygghetsboende. I dag används Solgårdens matsal till skolbarnen som inte får plats på skolan. En annan del av Solgården används till förskola som inte heller har tillräckliga lokaler. Antalet skolbarn i Nottebäcksområdet beräknas öka med 30 procent de närmaste åren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att bygga om Solgården till lokaler för skolan i stället för att bygga trygghetsboende.

Vårdföretagarna i Sverige har gjort beräkningar på att antalet äldre kommer att öka och därmed även behovet av säbo. Vårdföretagarna beräknar att tre äldreboenden behöver öppnas i landet varje vecka fram till 2026 för att behovet ska täckas. Rapporten finns att läsa på www.vardforetagarna.se.

Politikerna vill också riva Storgården i Älghult och bygga ett demensboende där utan ”vanliga” särskilda boendeplatser. Konsekvens: inga säbo i Älghult eller Norrhult. Var tänker man sig då göra av de äldre när behov av platser snart ökar? Redan i dag måste par som varit gifta i 50–60 år skiljas åt. En måste bo i Åseda och den andra i Alstermo, Finns flera sådana exempel!

LOV-företaget Smedsgård, som för den delen är ett utmärkt boende, har fått öka sina platser från 16 till 22 för att de kommunala platserna inte räcker till. Man köper också platser i andra kommuner.

I Älghult har man stängt en avdelning sedan en lång tid, vilket även det lett till minskade platser. Men nu har den smygöppnats och har utnyttjats under sommaren.

Att stänga/riva särskilda boenden för att sedan om något år panikbygga nya, kan väl inte vara en bra lösning? Styrande politiker i Uppvidinge behöver sätta sig in i de konsekvenser som det medför att leka med våra äldres hälsa.

Öppna Solgården! Skippa tankarna på demensboende i Älghult. Använd pengarna till skolan i stället för där finns ett enormt behov. Åsedaskolans elever använder Olofsgårdens matsal hela dagarna vilket begränsar för de äldre som bor där. Älghultskolan döms ut och behöver byggas om eller renoveras. Nottebäcksskolan räcker inte till och använder Solgårdens lokaler. Förskolorna har stora behov. Tänk om!

Yvonne Hellsten

Annons

Gunilla Holmström-Bokor

Laila Gustafsson

Christel Masseck

Roland Cronholm

Thea Nyberg

Annons
Annons
Annons
Annons