Annons

Vaccinationsfrågan och alarmismen

Det är ganska svårt för den som söker saklig information om hur den pågående virussjukan egentligen ska bemötas. Och vilka som egentligen är betjänta av en viss inriktning och/eller påverkan. Det är ju dessutom så som många ”experter” har sagt: ”Vi vet för lite”.
Insändare • Publicerad 17 december 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Johan Nilsson/TT

Men ändå kommer många säkra påståenden! Från rakt motsatta håll. Konspirationsteorier frodas samtidigt som förtroendet för dem som anses vara ”experter” och ledare inte är så högt som dessa önskar – eller kräver. Kanske det är därför ljudnivån stiger. Medan andra tystas ner. Det är både ett demokratiskt problem och ett umgängesproblem.

Många blir klämda mellan de olika alarmisternas och experternas högljudda och ”säkra” påståenden. Det sakliga samtalet och sakskälen – kanske för att kunskap saknas – kommer snarare i skuggan av de önskvärda linjer som företräds av de mest högljudda alarmisterna på respektive kant.

Annons

Mittemellan står eller ligger de okunniga klämda som inte kan annat än lyssna – och med öronen riktade åt olika håll. Och det kan märkas att just detta med den allsidiga möjligheten att lyssna åt olika håll är ett ”problem” som synes åtgärdas med högre och högre tonläge. Kanhända finns här ett embryo till det som brukar kallas maktfullkomlighet. Den risken ska inte underskattas – inte minst när oro stegras till ångest är detta steg nära. Samtidigt som man med maktspråk på ömse håll säger att ”vi vill det bästa”. Klimatalarmismen är ett näraliggande exempel. Men här stannar vi nu vid ”vaccinationsalarmismen”.

I de olika medier som, förutom WHO:s rapporter och FHM:s rekommendationer och de politiska budskapen om följsamhet, påverkar människors ställningstaganden och beteende, kan man lägga märke till ”alarmism” av olika typer. Public service är inte allenarådande numera.

Den ena sidan av alarmisterna säger: ”Alla, oberoende av ålder och om de haft sjukdomen eller inte, ska vaccineras!” Vaccinationstvånget är inte långt borta – och skälen däremot viftas bort eller anges vara samhällsfientliga. Sakskälen är inte så välgrundade som de påstås vara. Det är snarare en mental påverkan som ska godtas därför att vissa med expertnamnet påstår något, på ett auktoritativt men samtidigt ”alarmistiskt sätt”.

Den andra sidan av alarmisterna påstår att vi blir förslavade under maktmissbruk om vi följer rekommendationer som snart kommer att utvecklas till tvångsåtgärder och diktatur. Undertecknad har noterat att det finns många goda skäl för vaccination men också många skäl för att vara restriktiv. De flesta människor i Sverige avlider inte av den sjukdom som nu dominerar nyhetsflödet. De flesta barn och ungdomar som får sjukdomen får immunitet som är bättre än vaccin ”till varje pris”. Det brukar vara så. De allra flesta äldre än 20 år har haft sjukdomen utan att avlida, likaså många äldre än 65. Sjuka ja, men sedan? Det saknas redovisning av den del av sjukdomen som heter immunitet. Varför? Kanske saknas kunskap …

Ett stort problem är dock de kraftigt nerbantade vårdresurser som borde finnas – inte minst i det välfärdsland som lagt oändligt stora resurser på allehanda icke-nödvändiga ting. En tillkommande problematik är de underliggande hälsoproblem som fetma, rökning, ohälsosam föda med mera medför. Samt det stora antal som hör hemma i socialt mindre hälsosamma områden. Det har redovisats i somliga fall, men inte tillräckligt öppet. Varför?

Det finns behov av lite mindre alarmism från olika håll och lite mindre besserwissermentalitet. Lite sund skepsis är behövlig. Åt fler håll.

Per Gustafsson, Vislanda

Annons
Annons
Annons
Annons