Varför uppstår politiska osanningar?

Efter att icke sakkunniga politiker har tagit ett inriktningsbeslut på mycket vaga grunder så fabriceras rapporter som stödjer inriktningsbeslutet. Då uppstår osanningar.
Insändare • Publicerad 27 februari 2023
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att det behövs en ny simhall för att den befintliga är rivningsfärdig är, enligt Lennart Burde, en total osanning.
Att det behövs en ny simhall för att den befintliga är rivningsfärdig är, enligt Lennart Burde, en total osanning.Foto: Urban Nilsson

Tre exempel: Nytt kommunhus, ny simhall och nytt sjukhus.

Det behövs ett nytt kommunhus för att det inte var möjligt att renovera det befintliga. En osanning. Självklart kan en rimligt modern kontorsbyggnad renoveras! Att bygga om en kontorsbyggnad till bostäder är mycket kostsamt och borde för övrigt även ingå i den totala kostnadskalkylen för ett eventuellt nytt kommunhus. Stationshuset i Växjö blev bra men allt ovanför borde innehålla något annat.

Det behövs en ny simhall för att den befintliga är rivningsfärdig, enligt spetskompetens. En tydlig osanning, vilket senare rapporter visade. Renoveringskalkyler fabricerades. Inlämnade alternativa förslag negligerades totalt. När en oberoende konsult skulle utvärdera förslagen från Simhallsgruppen och Vöfab lämnades uppdraget till den konsult som tidigare ansåg att simhallen var rivningsfärdig och som tidigare lämnat förslag till nybyggnation. Konsulten ansåg att båda förslagen var ”hål i huvudet” vilken tidigare ordförande i kommunstyrelsen fann trovärdigt. I dag finns det till och med politiker som tror att det inte går att renovera simhallen för badändamål. Allt baserat på en osanning.

Det behövs ett nytt sjukhus för att det var för dyrt att bygga till det befintliga. Inriktningsbeslutet för att bygga ett nytt sjukhus i Räppe baserades på en investering på totalt 4,9 miljarder. I beslutet den 2 mars 2022 är summan 7,9 miljarder. I dag är kostnaden för enbart sjukhuset över 10 miljarder. Därtill kommer kommunens kostnader och kostnader för ny infrastruktur. De ekonomiska kalkylerna baseras på helt orimliga förutsättningar. En osanning.

Att det ännu inte finns någon godkänd plan för byggnation, ingen klimatutredning eller analys av påverkan på Växjö centrum döljer fler osanningar.

Lennart Burde

”Det behövs en ny simhall för att den befintliga är rivningsfärdig, enligt spetskompetens. En tydlig osanning, vilket senare rapporter visade.”
Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Smålandsposten och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.