Annons

Vart är vi på väg?

Under coronaåret har det givits tid och att fundera över hur vi har det i vårt fina land och tyvärr så påminns man allt oftare om med vilken flathet allvarliga tillstånd hanteras.
Insändare • Publicerad 19 januari 2021
Detta är en insändare i Smålandsposten. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ett av
Ett avFoto: Johan Nilsson/TT

Bidragsfusk, svaga skolresultat, pressad vårdapparat, tilltagande våldsbrottslighet och asylhandläggning som kan ta mer än tio år. Många av oss knyter nävarna i fickan och önskar en förändring, med det stannar tyvärr där. Finns det några lösningar? Regeringen saknar handlingskraft och styrs i viktiga frågor av ett minoritetsparti. I övrigt hänvisas till utredningar eller skylls på lagstiftningen. Dags att formulera om statuterna så att beslut kan fattas när de behövs.

Lägg prestigen åt sidan, titta på och lär av våra grannländer, som inom flera områden har lyckats bättre. Lär av de bästa!

Annons

Utan politiska ambitioner eller kvalifikationer har jag några förslag till förändringar som jag tror kan göra skillnad inom sina områden och som ganska snart frigör pengar i statsbudgeten.

Allmän värnplikt för samtliga medborgare, där man efter grundutbildning delar upp utbildningen i tre, fyra grenar, försvar, samhällsskydd, beredskap och vård.

Efter grundutbildning gör de tre senare sin utbildning delvis civilt hos företag och myndigheter och kan också bidra med samhällsnytta. Samma regler som i lumpen.

Finansieras av Försvaret, AF, skolan, sjukvården och MSB. Skapar sysselsättning och ger arbetslivserfarenhet.

Förstärkning av budget och mandat för tullen, med mål att stoppa illegal import av narkotika och vapen. Utökad passkontroll och kontroll av utländska yrkesfordon vid både in- och utfart.

Omtag gällande migration och assimilering av nysvenskar. Asylhandläggning max två år, tydlig information om lagar och regler, utbildning i svenska språket och svenska värdegrunder. Ett måste för att bryta utanförskapet. Ersättningar kopplas till prestationer. Kravlöshet är kränkande. Ta lärdom av de många etablerade och framgångsrika nysvenskar med erfarenhet av asylprocessen.

En tydlig satsning enligt ovan ger en större tolerans från skattebetalarna och är långsiktigt en förutsättning för fungerande asylmottagande. Självfinansierat.

Ta tag i gängkriminaliteten. Börja med att tydligt tala om att nu är det slut med buset. Ge polisen mandat att ta i med hårdhandskarna. Acceptera inte hot av individer eller grupper. Sådant ska vara straffbart. Polisen måste återta kontrollen över våldet och visa för presumtivt kriminella att det blir jobbigt. Straff ska vara obekväma, kännbara och avskräckande. Brott begångna under asylutredning straffas beroende av grad med utvisning eller avdrag från försörjningsstöd. Dagens daltande med kriminella är ett stort hån mot alla brottsoffer.

När lugnet och ordningen har återställts ska arbetet med förebyggande och mjukare åtgärder sättas in. Självfinansierat.

Björn Lindberg, Åseda

”Ta tag i gängkriminaliteten. Börja med att tydligt tala om att nu är det slut med buset.”
Annons
Annons
Annons
Annons