Bo Kaspers Orkester rutinerade och vitala

Efter en epidemi och tre framflyttningar kom i fredags äntligen Bo Kaspers Orkester till ett sedan länge utsålt Konserthus.
Foto: Filip Sjofors