Kultur

Gunnar Nordmark (L) "Gör resecentrum till ett ansikte utåt för kulturen”

Växjö Artikeln publicerades

Kulturen i valet. Åtta frågor till åtta politiker i Kronoberg. En representant för varje riksdagsparti. Några arbetar på kommunal nivå, andra i regionen. De är geografiskt spridda över länet men med en tyngdpunkt i centralorten Växjö. Alla utvalda har det gemensamt att de har tankar om kulturpolitiken i länet. Vi presenterar dem en och en och i ingen särskild ordning. Alla fick samma åtta frågor i förväg, och uppmanades att svara kortfattat. Vi bad dem också välja ut en bild eller selfie som de ville illustrera sina svar med. Först ut Gunnar Nordmark (L).

 

Gunnar Nordmark om kulturupplevelser.
Gunnar Nordmark om kulturupplevelser.

1 Beskriv med en mening kulturlivet i regionen?

– Dynamiskt och spännande.

2 Ska din kommun betala mer, lika mycket eller mindre till kulturen under nästa mandatperiod?

– Betala mer. Kommunen växer och då måste den kulturella infrastrukturen också tillåtas att växa. Den kulturella kostymen måste få bli större.

3 Hur främja det lokala kulturlivet? Vad vill du satsa kulturpengar på?

– Det är viktigt att invånarna både får möta och utöva kultur. Inte minst är det viktigt att satsa på de unga och att de får kulturupplevelser under de långa loven. Dessutom bör kulturen spridas till andra ställen än de traditionella. Till mindre orter. Till det nya resecentrum. Där borde det finnas en biblioteksfilial. Resecentrum skulle kunna vara något av ett ansikte utåt för kulturen här i Växjö.

4 Vem är främste kulturambassadören för regionen?

– Det finns många. Inom glaset har vi Bertil Vallien och Åsa Jungnelius. Inom litteraturen Johannes Anyuru.

Bertil Vallien
Foto: Filip Sjöfors
Bertil Vallien

5 Finns det kultur som bör lyftas fram mer för att göra regionen känd och intressant för till exempel turister? Glaset, utvandringen eller musiken, för att ta ett par exempel.

– Laga efter läge. När nyinspelningen av ”Utvandrarna” är klar är det ett givet tillfälle för oss att lyfta fram Kronoberg. Vi är dåliga på att föra ut lokal kultur. Ta bara musiken. Det finns en lång tradition med allt från opera till mer modern musik. Från Per Tengstrand till många band i Växjö.

Per Tengstrand.
Foto: Lydia Arvidsson Shukur
Per Tengstrand.

6 Finns det ett område du värnar särskilt om inom kulturen? Kulturskolan, biblioteken eller något annat?

– Barn och ungas rätt till kultur oavsett bakgrund. Jag har, bland annat som tidigare ordförande i Regionteatern, varit med om att lyfta fram dansen. Jag har upplevt det oväntade. Hur en tonåring tog sig hit varje gång det var dans i konserthuset eller på Regionteatern.

7 Kulturnämnden i region Kronoberg får 60 miljoner om året. Är det rimligt?

– För lite. Jag vill lyfta att det är Kulturparkens Smålands, Regionteaterns och Ljungbergsmuseets uppgift att se till att det finns möjlighet att möta och utöva kultur i hela regionen, inte bara där institutionerna ligger rent fysiskt. Jag ville också lyfta att Berättarnätverket i Ljungby, som är den enda verksamhet i Sverige som har ett UNESCO-uppdrag att bevara och skydda det immateriella kulturarvet, och Smålandsoperan som numera spelar i Åseda Folkets park  borde få regionala uppdrag, alltså bli ett slags regionala kulturinstitutioner de med.

8 Det här vill jag föra till protokollet…

– Jag skulle önska att kulturpolitiken var mer offensiv här i Kronoberg.

 

Fakta

Gunnar Nordmark

Namn:

– Gunnar Nordmark (L)

Ålder:

– 64

Bostadsort: Teleborg, Växjö

Gör:

– Lärare i samhällsorienterande ämnen och svenska på Elin Wägner-skolan, Växjö. Ledamot i regionala utvecklingsnämnden och ersättare i regionfullmäktige.

Visste ni det här om mig:

– Jag brukar skriva falska namn på rabattkuponger. Hittills har jag klarat mig undan med Vlad Tepes Drakul, Zarah Leander med flera. Tyvärr är detta en utdöende sport.

Mina bästa kulturupplevelser:

– ”I väntan på Godot” med Ernst-Hugo Järegård och Jan-Olof Strandberg på Dramaten och en spelning med Ewan MacColl, ovanför en pub i Bloomsbury.

Jag lyssnar på:

– Det mesta från medeltida kyrkomusik till tysk jazz-rock-punkfusion.

Jag tittar på:

– Den bästa film jag sett är ”Träskoträdet” av Ermanno Olmi. Annars gillar jag vigilante-serier på Netflix.

Jag läser:

– Just nu läser jag Richard Fords ”Kan jag vara Frank med dig” och Gunnar Hardings ”...och drog likt drömmar bort”, en bok om Samuel Taylor Coleridge, William Wordsworth och deras epok.

Jag på sociala medier:

– Jag finns på Facebook och Twitter.

Önskeartist/önskeföreställning för gästspel i regionen:

– Kate Bush eller Cirque du Soleil.

Visa mer...

 

Kate Bush
Kate Bush

 

Sångerskan och skådespelerskan Zarah Leander med blommor i famnen efter en konsert på konserthuset i Stockholm i augusti 1949
Foto: TT /
Sångerskan och skådespelerskan Zarah Leander med blommor i famnen efter en konsert på konserthuset i Stockholm i augusti 1949