Annons
Essä

Magnus Gustafsson: Den mystiska polskedansen

I drygt hundra år har populärmusiken hämtat sin inspiration och kraft ur den fruktbara krocken mellan europeiska och afrikanska musiktraditioner i Det Nya Landet. Det klingande resultatet har haft många namn – blues, jazz, soul, rock, pop, funk, hip-hop – men allt är utan tvekan sprunget ur samma källa. Hundra år är en lång tid, men i jämförelse med den mystiska polskan förbleknar lätt denna tidsrymd.
Foto: ©korröfestivalen
Annons
Annons
Annons
Annons