Kändisporträtt och sakrala skulpturer

Utmed väggarna står en handfull allvarliga vaktposter. Gestalterna är slanka och långsträckta, utdragna i proportionerna som modernisten Alberto Giacomettis skulpturer. Statiskt står de i givakt, med armarna tätt intill sidan och med blicken fäst antingen rakt framåt eller upp mot himlen.
Foto: Urban Nilsson