Lätt att charmas av Helen Sjöholm

Foto: Filip Sjofors