Thomas Lissing: Anas bebyggelse på kullens topp?

- Det är verkligen färgrikt, hör jag en besökare på Ljungbergmuseet utbrista. Och visst är det så. Omisskännlige Arne Persson huserar i lokalen under sommaren, med djup grönska och gyllene solblänk. Bakom den anspråkslösa titeln ”Målningar” öppnar sig en utställning som både känns välbekant och full av nyheter.
Foto: Thomas Lissing