Län

SD vill låta läkare ordinera arbete på recept

Kronoberg Artikeln publicerades
Sverigedemokraterna i Region Kronoberg vill ge länets läkare möjlighet att ordinera arbete på recept.
Sverigedemokraterna i Region Kronoberg vill ge länets läkare möjlighet att ordinera arbete på recept.

Sverigedemokraterna i Region Kronoberg vill ge länets läkare möjlighet att ordinera arbete på recept.

I en motion till regionfullmäktige skriver partiet att läkare, psykologer och psykiatrier borde får möjlighet att ordinera arbete på recept. Partiet skriver att ordinerat arbete främst ska användas för patienter som i dag lever i ett utanförskap.

– Tanken med vårt förslag är att vi vill få fokus på den situation många människor befinner sig i, i ett utanförskap och lever mer eller mindre isolerat. Det får konsekvenser för den personens liv och dessa människor behöver extra stöd för att komma ut i arbetslivet, säger Martina Ericsson, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Kronoberg.

– En läkare kan i dag ordinera motion på recept och vår tanke är något liknande. Vi tror att flera patienter, främst inom psykiatrin, skulle bli friskare om de fick arbeta. Detta skulle kunna vara en väg, fortsätter hon.

Vad skiljer ert förslag från möjligheten till arbetsprövning som redan finns?

– Detta skulle gälla personer som står långt i från arbetsmarknaden i dag och där en läkare ordinera arbete för att patienten ska bli frisk, av rent medicinska skäl, säger Martina Ericsson.