Aktiv skogsvård förbygger skador

I värmen har granbarkborren åter gett sig till känna. I södra Sverige har vårvärmen väckt skadedjuren ur sin dvala. Träden som angrips behöver gallras i snabb takt.
Ledare • Publicerad 18 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Skogsstyrelsen och skogsbruket har redan fångat flera tusen granbarkborrar i sina fällor under våren (Skogsstyrelsen 16/5). Så snart värmen kom började insekten svärma och sprida sig i södra Sverige. Friska grannar tar generellt liten skada och ger tufft motstånd mot angrepp. Döda eller sjuka träd blir dock källor till spridning i närområdet. När sommartorkan slår till får också en betydande andel av träden svårt att stå emot skadedjurens angrepp.

På fem år har cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren. Skogsbränderna 2018 gjorde en tiondel av den skadan i kubikmeter. Det varma vädret det året orsakade omfattande skador genom omfattande bränder. Men värme gynnar även skadeinsekterna. Värmeböljan blev ett uppsving för de skador som granbarkborren orsakar.

I och med att skogsbruket tagit granen längre söder än dess naturliga spridning har riskerna med skadeangrepp blivit större.
I och med att skogsbruket tagit granen längre söder än dess naturliga spridning har riskerna med skadeangrepp blivit större.Foto: Jessica Gow/TT

2018 har med bränder och torka levt kvar i minnet som ett särskilt hemskt år för skogs- och jordbruket. SMHI prognoserar (SR 24/4) att årets sommar kommer nå samma temperaturnivåer. Det borde vålla till intensiva förberedelser. Inte bara av privatpersoner som känner av att de inte kommer klara av ännu en het sommar. Utan kanske främst av de gröna näringar som kände av betydande störningar i sin verksamhet 2018.

De senaste årens svåra skogsskador för med sig lärdomar. Passiva ägare är ett problem inte bara för den skada som orsakas på den egna skogen utan även på kringliggande skogsbestånd. Det gäller att såväl privata som offentliga skogsförvaltare tar sitt ansvar och regelbundet inspekterar sin skog. Förekommer det angripna träd behöver de snabbt plockas bort.

Länsstyrelserna har blivit mer medveten om problemet och staten har skjutit till pengar för att kartlägga granbarkborrens spridning och skadeverkan. Men mer behövs när termometern letar sig uppåt. Inte minst har reservat och skyddad skog utgjort ett problem tidigare år.

I takt med att mer skog skyddas från avverkning uppkommer också problematiken med att dessa ytor inte sköts på samma sätt som brukad mark. Gamla och döda träd får stå kvar och bli hem för insekter. Intentionen är god och så länge det inte är djur som skadar levande träd är det helt av godo. Granbarkborren har dock blivit ett huvudbry. Det är rent av en ekonomisk fara för angränsande skogsmarker att skogsreservaten inte sköts på ett aktivt sätt när skadorna sprider ut sig. Även skyddad skog måste nu inspekteras regelbundet och gallras.

Det gäller inte bara nu under våren under sommaren ut. Passivt skogsägande innebära att man bidrar till omfattande skador på skog. Skogen är vid sidan av malmen landet största naturresurs. Men till skillnad från järn är träd levande ting. De kan inte låtas stå hur som helst. Skogen måste vårdas och brukas för att den ska förbli livskraftig och vara en betydande svensk näring.

Pontus WesterholmSkicka e-post