Annons

Äntligen lärarreformer

Som bekant finner även den blinda hönan ett korn. Om den sittande regeringen ägnat mycket tid åt kacklande så blir det ibland också lyckligtvis lite pickande. Äras den som äras bör.
Ledare • Publicerad 8 augusti 2018
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det måste bli attraktivt att vara lärare igen.
Det måste bli attraktivt att vara lärare igen.Foto: Gorm, Kallestad

I måndags meddelade regeringen att ett antal universitet och högskolor skall få i uppdrag att utforma några insatser för att motarbeta lärarbristen. För en gångs skull när det handlar om skolfrågor så tycks det vara rimliga reformer på gång. Istället för sådana desperata pseudolösningar som att sänka kraven på lärarutbildningar vill regeringen öppna upp för fler vägar in i läraryrket.

Dels skall metoder tas fram för att utvärdera den kompetens som en sökande redan kan ha från till exempel arbetslivet. Dels skall kortare kurser kunna erbjudas dem som vill läsa till ämneslärare genom en kompletterande pedagogisk utbildning men som saknar vissa av de ämnesstudier som krävs. Till sist - och kanske viktigast när det gäller akuta åtgärder - skall även kurser tas fram åt dem som arbetar som lärare men saknar utbildning. Kurser som skall ges på distans, i olika takt och flera gånger om året. Ett smart sätt att ta tillvara alla dem som redan i dag gör viktiga insatser som lärare om än de saknar den formella tillhörigheten.

Annons

Sådana lösningar är betydligt bättre än att skicka allesammans tillbaka till skolbänken för att traggla igenom hela lärarutbildningen. Lärarbristen är akut och måste hanteras därefter.

Men det är fel att tro att dessa åtgärder räcker i längden. Grundproblemen är att läraryrkets status under flera decenniers tid har devalverats och att skolan som sådan befinner sig i ett förfall som skrämmer bort stora mängder lärare; många lärare byter jobb, potentiella lärare avbryter sina studier, och flera som överväger yrket söker aldrig ens in eftersom villkoren avskräcker.

Det måste bli attraktivt att vara lärare igen. Svaret stavas inte bara löneförhöjning. Alliansens karriärstegsreform 2013, som införde möjligheten för skolor att utse lektorer och förstelärare, är ett exempel på ett gott och kreativt komplement som skulle kunna vidareutvecklas.

Jan Björklund är också något viktigt på spåret i sin idoga strävan efter ordning och reda i klassrummet. Även om förslaget om ordningsbetyg har stött på hån från kretsar påverkade av flumpedagogikens doktriner så kvarstår faktum att just elevers stökighet - utöver att det stör skolgången för eleverna själva - är något som avskräcker många från att ens ge läraryrket en chans, i synnerhet som högstadielärare.

Och en gång för alla, skärp kraven på lärarutbildningen.

Thomas HermanssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons