Asyl förutsätter bevakad gräns

Ledare Artikeln publicerades
Bevakade gränser är asylrättens förutsättning.
Foto:PONTUS LUNDAHL / TT
Bevakade gränser är asylrättens förutsättning.

Schengensamarbetet är ett avtal för att möjliggöra fri rörlighet inom Europa. Principen är att inre gränser inte behöver kontrolleras om medlemsländerna förbinder sig att ha en yttre gränskontroll. Till exempel har svenska myndigheter inte behövt stoppa personer som kommer resande från Danmark. Vi kunde lita på något samarbetsland redan hade kontrollerat vilka de var.

Flera stater har i den rådande situationen återinfört gränskontroller på vissa platser och under begränsad tid. Danmark, Polen, Österrike, Frankrike och Tyskland är några exempel. Skälet är misstankar om att Schengens yttre gränser mot Balkan och vid Medelhavet inte kontrolleras. Ingen vet längre vem som tar sig in i Europa.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra (M) uttalade sig igår och menade att även den svenska regeringen borde vara beredd att återinföra kontroller vid gränserna. Det får vi verkligen också hoppas att den svenska regeringen och polisen är om det behövs. Det är varje stats första skyldighet att upprätthålla sina gränser, för att skydda sina egna medborgare, för att behålla suveränitet gentemot andra stater, och faktiskt också för att kunna skydda flyktingar.

Märk att gränskontroller inte går på tvärs med asylrätten. Bevakade gränser är en förutsättning för asylrätten. Att söka asyl är ju att begära att få skyddas av en stats gränser. För att kunna erbjuda flyktingar asyl måste svenska myndigheter veta vem som passerar rikets gränser. Annars kan ju lika gärna dem som förtrycker de flyende också komma över gränsen. Sverige kunde under andra världskriget hjälpa många flyktingar tack vare att vi då hade väl bevakade gränser. Men vilken hjälp skulle förföljda ha haft om gränsen stod öppen även för Gestapo?

Om Sverige i en situation då Schengen inte fungerar skulle sluta att kontrollera vilka personer som tar sig in landet skulle det innebära att inte bara de svenska medborgarna, utan också de som sökt sig hit, var skyddslösa.

Intressant är att vi i Sverige har levt så skyddade från världens realiteter att många av oss verkar ha glömt bort att gränser behövs för att bevara fred och demokrati. Ett exempel är en debattartikel som en forskare vid Försvarshögskolan, Robert Egnell skrev i Dagens Nyheter den 5 september. Där hävdades att Sverige måste öppna sina gränser och att det inte var "moraliskt och ekonomiskt försvarbart" att behålla den gamla ordningen. Nog är det typiskt för Sverige år 2015 att inte ens Försvarshögskolan minns varför en stat behöver gränser.

Temporära gränskontroller innebär inte det ödessteg som vissa vill göra det till. Schengensamarbetet tillåter avsteg om stater ser problem med att upprätthålla ordning eller med att sörja för säkerheten. I en tid som plågas av internationell terrorism är det naturligtvis ett stort säkerhetsproblem om ingen vet vilka personer som rör sig över gränserna.

En stat utan gränser är ingen stat. Om Schengens yttre gränser inte fungerar bör Sverige, likt flera av våra grannländer, återinföra gränskontroller.