Återinför Postverket!

Ledare Artikeln publicerades

Så Postnord kan gå i konkurs. Man klarar inte av att dela ut post på de premisser som ägarna svenska och danska staten begärt och samtidigt få ihop ekonomin. Att döma av tongångarna på båda sidorna av sundet ter sig en delning sannolik åtminstone som ett första steg i en renovering.

Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Det där med att Postnord har problem kan nog te sig något förvånande för gemene man. Såvitt allt för många frustrerade kunder kunnat bedöma de senaste åren har ju Postnord inte ens uppfyllt sina åtaganden om effektiv och fullgod service till alla. Likväl är tillståndet vad det är.

Nu börjar det bli rörigt. Postnord själva vill ha lättare uppgifter, det vill säga kunna ge sämre service. Att addera till oklarheterna om postgångens framtida former finns också näringsminister Ibrahim Baylans utspel om att det kan bli aktuellt att ge direkt statsstöd till Postnord för att just glesbygden skall få fundamental service.

Det är inte en godtagbar situation. Postnord och regering skall inte hålla på och schackra om vilka dagar Postnord skall slippa ifrån sina plikter. Eller sitta och spela Svarte Petter kring hur många mil folk på landsbygden skall behöva åka för att hämta sin post. Eller, vilket förstås kommer bli fallet, sitta i återkommande småaktiga förhandlingar om hur stort det där statsstödet skall vara och på vilka premisser det skall delas ut.

Det är inte bara en trasslig ordning, det är också oklart för medborgarna var det egentliga ansvaret skall krävas ut – hos regeringen eller hos bolaget Postnord eller var?

Regeringen kommer snart att tillsätta en bred utredning kring postens framtid. Det är bra. Än bättre vore om man visade ödmjukhet inte bara vad gäller beslutet om samgående med danska staten utan även beslutet att bolagisera posten över huvud taget. Även om Moderaterna hållit i själva taktpinnen är hela det politiska Sverige medskyldigt till grava felbedömningar i det här avseendet.

Post, oavsett om folk skickar många eller få brev, är en kollektiv nyttighet. Marknadsprinciper fungerar inte fullt ut. Sverige är dessutom ett avlångt och glesbefolkat land vilket gör den där nyttigheten än mer svårhanterlig. Att låta den statliga myndigheten Postverket gå i graven för att ett statligt bolag skulle bildas istället var aldrig en god idé ens i teorin. Det är bara under sådana förutsättningar man sedan kan få följdidén att gå samman med ett annat lands postbolag.

Så utred formerna för hur det gamla statliga Postverket skall återupprättas. Principiellt är det inte svårt att argumentera för att staten skall ha ett direktansvar. Att post kommer fram och dessutom i rimlig tid är en fråga om rättssäkerhet. Juridisk korrespondens sker i huvudsak via post.

Det blir också raka rör på ett helt annat sätt. Kostnaderna blir tydligare för skattebetalarna och ansvarsfrågan likaså. Även om vi inte har ministerstyre i Sverige kommer det politiska trycket att få till stånd en fungerande postgång vara större än vad det är idag.

Dessutom bör postbilarna vara gula som förr. Som även Barometern påpekat passar det där blåa inte in i den svenska landskapsbilden.