1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Avskaffa inte F

I en ny rapport föreslår tankesmedjan Tiden att betyget ”F” avskaffas, så att fler elever kan komma in i de nationella gymnasieprogrammen. Men att avskaffa möjligheten att ge elever underkänt ökar inte elevernas kunskaper.
Foto: Gorm, Kallestad

Alldeles för många svenska elever går ur grundskolan utan att ha klarat de mest grundläggande krav som ställs för att sedan kunna söka vidare till de nationella gymnasieprogrammen. Förra året var det nästa sexton procent av alla niondeklassare som inte fick gymnasiebehörighet.

Den socialdemokratiska tankesmedjan Tiden föreslår därför i en ny rapport – ”Obehöriga att underkänna: Reformer för en skola som hjälper – inte stjälper – alla elever att bli behöriga till de nationella gymnasieprogrammen” – att betyget för underkänt, F, skall avskaffas. Därmed försvinner, menar man, hindret för eleverna att antas till de nationella gymnasieprogrammen.

Tankegången är typisk för välmenande svenska pseudo-lösningar. Jämför med när kraven sänktes för att antas till polisutbildningen, i hopp om att därmed kunna lösa polisbristen.

Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på smp.se, appen MinSMP, e-tidning, sajterna minhockey.se, minboll.se och vxoweek.se. 3 månader för endast 3 kr! (ord pris 567 kr)

Även om man har identifierat ett problem så misslyckas man med att ställa en korrekt diagnos, och tar därför till reformer som – rapportens namn till trots – stjälper snarare än hjälper.

Förvisso skulle situationen på pappret förbättras för eleverna som berörs av den tänkta reformen. Men förbättringen vore rent kosmetisk. Ingen faktiskt förändring sker, och eleverna skulle med stor sannolikhet stöta på nya problem i gymnasiet då de inte har med sig de grundkunskaper från grundskolan som krävs för att hantera gymnasienivåns studier i de berörda ämnena.

Det vore betydligt rimligare att försöka lösa själva problemet i sak. Det kan konstateras att många elever i grundskolan har svårt att klara kärnämnena. Varför? Och hur går man tillväga för att åtgärda det? Det finns ingen universallösning, eftersom det finns flera orsaker till varför så pass många inte klarar studierna. En kombinerad satsning på både fler lärare och speciallärare för dem med behov av särskild hjälp vore en god början. Elever som har svårt att klara studierna måste tidigt kunna fångas upp för att få den hjälp som krävs. Hetsen mot betyg och ordningsomdömen är kontraproduktiv.

Rapporten gör dock en intressant iakttagelse. Dels att det är fler pojkar än flickor som brottas med dessa svårigheter. Dels att nyanlända samt barn till lågutbildade och ensamstående föräldrar med ekonomiskt bistånd är överrepresenterade bland de elever som misslyckas.

Det som förenar grupperna – bortsett från överrepresentationen av pojkar – är att eleverna tenderar att komma från studieovan bakgrund. Inte alla elever har samma möjlighet till den studiehjälp från föräldrarna som annars finns i många hem. En del nyanlända kan ha varit helt utan utbildning i sina hemländer och kommer alltså till Sverige som analfabeter. Båda grupperna innebär en utmaning för den svenska skolan, och behöver lösningar anpassade just för deras situationer.

Skolan brottas med flera problem. De skall erkännas, och lösas – inte slätas över med reformer som inte löser något.

Läs mer

SMP granskar • Vårdboendet förblir stängt

Jerry Carlqvist efter den massiva kritiken mot Rosenhill: ”Jag gillar inte att smita ut bakvägen”

IVO:s beslut att stänga Rosenhill kom som en chock. Nu har Jerry Carlqvist bestämt sig för att reda ut problemen.

Fotboll

Öster kryssade mot Dalkurd

Öster fortfarande utan förlust.

Camping

Campingen igång – utan någon ny arrendator

Björkåkra camping i Åseda har öppet i sommar som vanligt - tack vare en lösning med sommarjobbare.

Ledare

Från Rowling till Berry

Kön är något mer beständigt än en subjektiv upplevelse av könstillhörighet.

Ledare

Politiskt ofog på SVT

Johansson ville inte debattera något. Han var tvärtom där på villkor att få slippa.

Ledare

Tig ej mer om Flam

Facebook behöver inte lämna någon förklaring till Flam utan kan kasta fram några standardiserade fraser om lämplighet.