Annons

Avvecklingen behöver stoppas

Kärnkraft är en självklar del av Sveriges elförsörjning. Men efter decennier av politiska straffskatter och nedläggningsförsök är framtiden oviss. Situationen kräver förutsättningar för nya anläggningar och för det ska ske behövs politisk förändring.
Ledare • Publicerad 8 februari 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

I måndags presenterade Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna flera gemensamma förslag på Svenska Dagbladets debattsida för att förhindra att kärnkraften tvingas läggas ned i förtid och att nya har möjlighet att byggas.

Istället för att se energikällan som teknik på utgång vill oppositionen skapa förutsättningar för dess fortsatta bidrag till elförsörjningen. Första steget är att ändra det snäva målet om hundra procent förnyelsebart till att inkludera all fossilfri energiproduktion. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslås också få i uppdrag att ta fram regler för godkännande av ny kärnkraftsteknologi. Målet är att snabba på tillståndsprocessen för nya reaktorer.

Annons

Nya kärnkraftverk kommer behövas för att förhindra ett beroende av de kontinentala gasprojekten och vädrets makter. Dagens regelverk har successivt införts för att snabba på avvecklingen av Sveriges reaktorer. Nu håller den utvecklingen på att vända.

Foto: Robert Gabrielsson

Det är dock oklart om det är ägarna av de nuvarande kärnkraftverken som kommer göra det. En viktig reform som oppositionen också pekat ut är att se över de geografiska begränsningarna som finns för nya kraftverk. I dagsläget har nuvarande ägare i praktiken monopol på byggandet av nya reaktorer då det inte får etableras kärnkraftverk på andra platser än de befintliga.

”Konsekvenserna av tidigare vägval är kännbara.”

Regeringen och dess stödparti häver ofta ur sig saker som att finansiering måste komma först eller att nuvarande regler fungerar. Men om man inte ens tar de första stegen mot att acceptera kärnkraften som en del av Sveriges energimix kommer debatten aldrig vidare. De rödgröna vill inte säga att nedläggningar framtvingas, men lägger samtidigt rökridåer kring tidigare beslut som ämnade att resultera i just avveckling av dagens reaktorer.

Konsekvenserna av tidigare vägval är kännbara. Visst kan man se det höga elpriset delvis som en produkt av gaspriset eller otur med vädret. Men tidiga nedläggningar av kärnkraftsreaktorer har bidragit till beroendet till sådana faktorer. Därtill har hinder för nyetablering gjort att riskerna ökar och gjort det svårt att vända utvecklingen.

Med Miljöpartiet ur regeringen har planerna för slutförvaring av kärnavfall till slut kommit vidare i processen. Den nuvarande kärnkraften behöver förutsättningar för att fortsätta förse Sverige med el. Oavsett hur mycket vindkraftverk som byggs kommer Sverige inte ifrån behovet av stabil eltillgång.

Vinterns prischock kommer dock återkomma om energipolitiken fortsätter drivas utifrån rödgröna önskedrömmar. Att satsa på väderbunden el och sätta hinder för en stabil elkälla som kärnkraften är ett recept för katastrof.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons