Bankplundring nästa?

Ledare Artikeln publicerades
Foto: Tove Eriksson/TT

Till slut gav Socialdemokraterna med sig, trots allt. Den välbehövliga satsningen på försvaret som Försvarsberedningen rekommenderade i maj i år blir av.

Detta kommer innebära en ökning av försvarets budget upp till åttiofyra miljarder fram till 2025. Det motsvarar en och en halv procent av BNP. Välkommet, även om det ännu är en bit kvar till det tvåprocentsmål som egentligen borde gälla, och som förväntas av Natomedlemsstater.

Att Sverige med sitt nära samarbete med Nato borde ligga på samma nivå säger sig självt, inte minst med tanke på ett framtida eventuellt medlemskap. En så pass stor satsning blir ännu mer nödvändig om Sverige aldrig skulle bli medlem.

Socialdemokraternas kapitulation i denna fråga bekräftar det riktiga i de borgerligas val tidigare i år att lämna försvarsberedningen, eftersom Socialdemokraterna vid det tillfället vägrade binda sig till de ekonomiska satsningarna som rekommenderades.

När det begav sig avslöjade det hur splittrad den nuvarande regeringen är. Regeringen lät ansvarslöst den splittringen bakbinda hela planeringen av försvarets upprustning.

Att Socialdemokraterna nu har tagit sitt förnuft till fånga och gett med sig föranleder åtminstone en lättnadens suck. Även om man inte kan undgå att undra varför de envisades med att dra ut på detta så länge.

Det har nu dock framkommit att Socialdemokraternas omsvängning kommer med ett pris. Det har meddelats att en inte obetydlig del av satsningen kommer att finansieras med hjälp av en bankskatt. Enligt uppgift från finansminister Magdalena Andersson (S) skall den nya bankskatten gälla oavsett var banken har sitt huvudkontor – en glidning mot Nordea, med vilken Andersson tidigare hamnat i konflikt med.

Det är uppenbart att det hela är konstruerat för att hålla samman Januariöverenskommelsens partier såväl som de olika falangerna inom Socialdemokraterna. Å ena sidan får försvarsminister Peter Hultgren (S), Liberalerna och Centern som de vill då satsningen på försvaret blir av. Å andra sidan blidkas finansministern samt Vänsterpartiet, som velat införa en bankskatt.

Att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill lösa problem genom universallösningen att höja skatter förvånar väl ingen, men att Liberalerna och Centerpartiet faktiskt går med på det är desto besynnerligare.

Med tanke på det senaste årets uppståndelse kring exempelvis Swedbank och pengatvätten i Baltikum kommer så klart en sådan här skatt att möta mindre motstånd hos delar av befolkningen, som kommer tycka att det är rätt att ”klämma åt” bankerna.

Men även om en sådan skatt tillfredsställer den ilska som många känt gentemot bankerna det senaste året, så kommer skatten i längden att drabba bankernas kunder snarare än bankerna själva. Kostnaderna kommer helt enkelt att överföras på privatpersoner.

Som den tidigare socialdemokratiske statsministern och Swedbanks nuvarande ordförande Göran Persson kommenterade: ”Det är kanske inte den klokaste åtgärden.”

Visst, på något sätt måste försvarssatsningen finansieras. Men skattehöjningar borde inte vara det första alternativet. Man skulle gott och väl kunna börja med att ansa bland andra utgifter, som friår, familjevecka och höghastighetståg.