Annons

Bered väg för fler fria dagar

Vad skall man göra när kartan inte stämmer överens med terrängen? För fackförbundet TCO är svaret att starta bandschaktaren och skövla det som är kvar av fria grönytor.
Ledare • Publicerad 9 februari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Saken gäller föräldraförsäkringen. En ny rapport från TCO avslöjar att kvinnor tar ut mer och mer obetald föräldraledighet. Nyheten är att man inte bara tittar på använda föräldradagar utan även på luften emellan. Då framgår att kvinnor har större andel obetalda dagar än männen, och att denna andel ökat med tio procent de senaste sex åren.

Från fackförbundets sida konstaterar man att "Tiden är mogen för en tredelning av föräldraförsäkringen”, det vill säga att kraftigt öka andelen föräldradagar kopplade till vardera förälder. Tanken är att det skall öka fäders benägenhet att vara hemma med sina barn och minska de vågor av ojämställdhet som sprider sig i arbetslivet efter att en kvinna varit föräldraledig. Lägre livsinkomst och lägre pension är två av effekterna av att kvinnor fortfarande förknippas med mammaledighet i början av barnets liv.

Annons

Men det finns ett annat sätt att tolka rapporten. Tiden är möjligen mogen för en uppstramad föräldraförsäkring, men föräldrarna verkar inte vara det. Anledningen till att mätningen börjar för sex år sedan är att det var då 2016 som den tredje pappamånaden infördes. På den rödgröna regeringens initiativ, med stöd av C och L, kopplades totalt nittio av SGI-dagarna till vardera förälder.

TCO går hårt åt föräldraförsäkringen.
TCO går hårt åt föräldraförsäkringen.Foto: Bernat Armangue

I december 2021 rapporterade Inspektionen för Socialförsäkringen att var tredje barn fött 2017 har en far som tagit ut färre än trettio dagar pappaledighet under barnets två första år i livet. Det innebär att väldigt många dagar inom föräldraförsäkringen brinner inne. På grund av politiskt moraliserande begränsas småbarnsfamiljers ekonomi.

Bilden bekräftas av TCO:s rapport. Det som fackförbundet tar som förevändning för ännu kraftigare försämring av föräldraförsäkringen är i själva verket familjernas försök till att kompensera för dagar som tagits ifrån dem. Kvinnors ökande uttag av obetald föräldraledighet borde vara en väckarklocka till att minska kvoteringen och stärka barnfamiljers ekonomi i ett känsligt skede i livet, istället för att öka den.

Fackförbundet TCO utgår säkerligen från sina medlemmar när man tar fram reformförslag. Det är inte otänkbart att dessa, till exempel tjänstemän inom bankvärlden och journalister inom mediebranschen, prioriterar jämställdhet högre än ekonomisk stabilitet under ett par år med nyfödda barn. Men även denna prioritering möter uppenbarligen en verklighet där ekvationen blir något annat. För i denna ekvation finns en konstant som inte är tidsbunden: barnets behov av närhet till sina föräldrar, och under viss tid specifikt sin mamma.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons