GDPR Illustration

Ta del av vår integritetspolicy

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat vår integritetspolicy så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Blytungt besked

EU:s blyförbud visar upp unionen i sämsta möjliga ljus.
Ledare • Publicerad fredag 04:00
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det har varit på tal länge och många länder har ordnat egna regler för att bereda sig på, och kanske få slippa, EU:s påbud. Det gäller jakt- och skytteammunition som från och med sextonde februari inte längre kan användas i Sverige. Anledningen till att förbudet slår till så hårt och skoningslöst är samma anledning till att det är så svårt för Sverige att vinna gehör i unionens arbete.

Beslutet har inte fattats av parlamentarikerna utan gått en annan väg, via EU:s ”regering” känd som kommissionen. Sedan har det gått via tjänstemannaorgan istället för ministerråd. Det har gjort det svårt att komma med synpunkter. Den avgörande detaljen är hur begreppet våtmark definieras. För att inte göra regelverket tandlöst i länder med utbredd fågeljakt på små ägor har EU kommit fram till en beskrivning som för Sveriges del innebär att nästan hela vårt land räknas som våtmark (även diken och tillfälliga pölar räknas). Och vi får inte dispens.

Det är mer än skrämselskott som riktas mot den svenska jaktkulturen.
Det är mer än skrämselskott som riktas mot den svenska jaktkulturen.Foto: Johan Nilsson/TT

Till detta kommer en omvänd bevisbörda som läggs på jägaren eller skytten. Denne skall kunna göra det sannolikt att blyammunitionen inte är tänkt att användas inom den zon som bestämts. Svenska jaktorganisationer som Svenska Jägareförbundet har försökt förklara att denna omvända bevisbörda strider mot svensk rättstradition och grundlag där man anses vara oskyldig tills motsatsen bevisats.

Det innebär att den som befinner sig hundra meter eller närmare våtmarken Sverige från och med februari gör bäst i att lämna blyspetsarna hemma. Varken Sveriges politiker eller enskilda jägare kan protestera, och vi får ingenting för att vi infört egna fungerande regler för att skydda våtmarker från blyförgiftning.

Sverige sticker ut i Europa. Inte bara på kartan utan även kulturellt. Jakt och fiske har en folklig förankring och åtnjuter ganska stora friheter i vårt land. Det är delvis på grund av våra stora ytor som vi kan ha det så. Många tyskar, danskar och holländare kommer till vårt land varje år bara för att få slippa trängas. De som också får del av vår jaktkultur har ofta svårt att släppa den.

Men förståelsen för denna kultur är inte förankrad i EU. Det märks gång på gång när unionen tar sig an skogs- och jordbruksfrågor. De kan inte förstå vårt småskaliga ägande och brukande, att vi låter så mycket vara upp till enskilda människors goda omdöme. Och från våra breddgrader är det svårt att förstå nivån på deras regelivrande. Med minnen från hur Sverige var för bara femtio år sedan, inte minst gällande jakt och vapen, kan man ju inte säga att landet i dag är någon bastion för mänskliga friheter. Men tydligen är även vår detaljstyrning på efterkälken jämfört med EU:s.

Nu är det ont om tid. Ammunitionsproducenter måste få fram blyfria alternativ till en hel kontinent och politiker måste se till så att skjutbanor och träningsanläggningar inte tvingas stänga på grund av kostnader kopplade till blyförbudet. Det senaste året har många omprövningar kring beredskap gjorts, kanske kan det bidra till uppvaknandet.

Jacob SidenvallSkicka e-post