Annons

Bra att kunna backa

Sjukhusbygget stoppas, det är bra för ekonomin men kanske sämre för staden Växjö.
Ledare • Publicerad 9 juni 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är inte ofta man får se politiker dra i nödbromsen. Det hedrar de styrande i Region Kronoberg med Mikael Johansson i spetsen att man vågar erkänna att situationen runt sjukhusbygget blivit ohållbar. Beräkningarna som gjordes inför valet mellan Räppesjukhuset och satsningar på Centrallasarettet byggde på att det unikt gynnsamma ekonomiska läget skulle fortsätta. Inflation och höjda räntor blev på kort tid en kraftig huvudvärk.

Man får också anta att kritikerna hade någon del i det hela. Vanligtvis går det att bit för bit vinna över personer, även om det ofta sker i form av tyst acceptans. I detta drama såg det ut att gå åt andra hållet. De argument som politikerna hade räckte inte hela vägen. Det är en av farorna med politiskt samförstånd, opposition behövs för att slipa argumenten och hålla de styrande på tårna. Så blev det inte när Moderaterna och Socialdemokraterna gjorde gemensam sak för Räppealternativet.

Det blir en fortsättning på Centrallasarettet istället för ett nytt sjukhus i Räppe.
Det blir en fortsättning på Centrallasarettet istället för ett nytt sjukhus i Räppe.Foto: Smålandsposten
Annons

Det avbrutna försöket kommer att få konsekvenser. Kommunstyrelsens ordförande Malin Lauber (S) uttryckte besvikelse över att centrum nu går miste om en intressant utveckling. Centrallasarettets tomt hade förstås kunna bli en mycket fin ny stadsdel i en stad som präglas av en förhållandevis liten stadskärna med få boende.

Men världen är idag osäker. Region Kronoberg skulle med belåningen som krävs för att finansiera Räppesjukhuset gå från att vara en av lägst skuldsatta till att bli en av mest skuldsatta regionerna. Samtidigt som länets ekonomiska sammansättning är mer beroende av export och världsekonomins svängningar än andra län. Kriget i Ukraina är ytterligare en osäkerhetsfaktor som kan ta sig oväntade uttryck på kort tid.

Det finns alltså redan planer för Centrallasarettets utveckling. Man har gått igenom för- och nackdelar och vet vad det innebär att nu kasta sig över till det spåret. Kristdemokraternas Anna Zelvin sammanfattade det viktigaste under pressträffen när hon uttryckte oro för personalen som kommer att få verka vid en byggarbetsplats under de kommande åren. Region Kronoberg behöver bli en mer attraktiv arbetsgivare och detta lär inte hjälpa.

En av rapporterna som i våras underströk att politiken och befolkningen inte går i takt kom från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) som visade att kronobergarna tillhör dem som är mest skeptiska till digitala lösningar och ny teknik inom sjukvården. Man har från regionens sida sannolikt underskattat hur svårt det kommer att vara att genomföra Nära vård-projektet. Samtidigt som en del av kalkylerna för Räppesjukhuset byggde på att besparingarna från det projektet kunde räknas hem.

Nu får man tid att ro det i hamn. Man får en betydligt mindre riskexponering och kommer att kunna reagera på oförutsedda händelser. Men för den som vill se Växjö och Kronoberg utvecklas och moderniseras är detta ett hårt slag. Frågan som kvarstår är: vem kan i detta läge göra större investeringar?

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons