Annons

Bra skogsförslag om de blir verklighet

Mitt i statsministerskiftet landade skogspropositionen, ett dokument som kommer att avgöra tillvaron för många i vårt län och i andra delar av landet. Ambitionen från politikens sida har varit att stärka äganderätten för landets skogsägare.
Ledare • Publicerad 12 november 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det är en lovvärd ambition. Skogen har hamnat i rampljuset när politiken söker efter lösningar för klimatomställning och miljöskydd. Skogen skall plötsligt användas till många saker samtidigt (och ibland till inget) och från politikens sida har ryggmärgsreflexen varit att fatta dessa beslut åt dem som faktiskt äger skogen och marken. I propositionen betonas att skyddet av skog och produktionen av material är två jämställda mål inom skogspolitiken och att man därför nu väljer att ge skogsägare mer att säga till om när det kommer till skyddet av skog.

Propositionen är ett resultat av politiska förhandlingar mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet. Annie Lööf fick också, som en del i förhandlingarna om Magdalena Anderssons tillträde till statsministerposten, gehör för att lägga idén om statliga uppköp av fjällnära skog på is. Det finns all anledning att hylla denna politiska gärning.

Skogens skötsel skall läggas mer i ägarnas händer, om politiken bara får verka.
Skogens skötsel skall läggas mer i ägarnas händer, om politiken bara får verka.Foto: Helena Landstedt/TT
Annons

Bland annat skall inventeringen av nyckelbiotoper avslutas och man inför en möjlighet för skogsägare att frivilligt göra formella avsättningar från produktionsskogen. Det är viktiga reformer för att propositionen skall förankras bland skogsägare. Inventeringarna har varit ett system som brutit ned förtroendet mellan skogsägare och myndigheter och som draget till sin spets hade kunnat hota de biotoper man ville skydda.

Läser man propositionen framträder dock ett oroande mönster. Formuleringarna om hur den stärkta äganderätten skall bli verklighet är svaga. Myndigheter som hittills knappast präglats av generositet gentemot skogsägares synsätt förväntas, utan vidare styrning, anpassa sig till de nya direktiven. Ett exempel är denna mening:

”Regeringen bedömer att arbetsformer där markägarna i första hand föreslår områden för formellt skydd (naturreservat, biotopskydds-område eller naturvårdsavtal) bör utvecklas och att myndigheterna ska sträva efter att vara lyhörda gentemot markägaren om vilken skyddsform som ska väljas.”

Hur denna strävan skall ta sig uttryck återstår att se. Men när den dagen kommer är det inte längre politikens problem. Socialdemokraterna och Centerpartiet har vid det laget kammat hem sin politiska vinst och behöver lär inte behöva följa upp reformernas efterlevnad. Det finns olika talanger som är värdefulla inom politiken. Det handlar inte bara om att få till förhandlingar och kompromisser utan även om att kunna formulera lagförslag på ett sätt som gör att får avsedd verkan i ett ganska stort och bångstyrigt maskineri.

Men dessa orosmoln ligger just nu bortom horisonten. Skogspropositionen lär röstas igenom riksdagen utan större problem och därmed har en majoritet av partierna gjort det viktiga ställningstagandet att människor borde få bestämma över saker de äger och förvaltar. Det är en princip som ger stabilitet åt vårt samhälle.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons