GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Brist på rum är ett reellt problem

I Smålandsposten har man de senaste veckorna kunnat läsa om den minst sagt tumulta situationen som råder på socialtjänsten i Växjö kommun. Flera reformer av verksamheten på kort tid har rönt en del kritik som fått uppmärksamhet i och med tidningens granskning.
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Tanken är att verksamheten skall moderniseras och bli mer effektiv. I klarspråk betyder det att tekniska lösningar och nya arbetssätt introduceras med förhoppningen att verksamheten blir mindre kostsam för kommunen. Snabbaste sättet är att banta lokalkostnaderna och i lördagens tidning beskrevs hur man nu minskar lokalytan med en tredjedel. Socialtjänstens personal samlas på ett kontor gemensamt kontor med öppet kontorslandskap.

Foto: Urban Nilsson

För den konservativt lagde är projektplanen inte rolig läsning. Medborgarna skall bemötas som kunder och även socialtjänsten uppmanas vara medveten om hur den är med och bygger kommunens varumärke. Att kontorsytan blir mindre har förenats med nya sätt att arbeta. I en ”aktivitetsbaserad miljö” skall tjänstemännen arbeta mer ”teambaserat” utan egna arbetsplatser. Visst får man en ”hemvist” i sin del av kontoret, men detta utgörs i praktiken av ett skåp där man skuffar undan sina saker efter arbetsdagens slut.

Hur det skall bli i slutändan verkar det finnas delade meningar om, då de ansvariga på kommunen säger emot sin egen projektplan. Hur som helst är man tydlig med att det är slut med egna arbetsplatser.

Digitalisering för med sig stora fördelar för den offentliga sektorn. Framförallt att medborgarna kan hitta information och lösa problem med de offentliga systemen på egen hand. Men det förutsätter att det förankras hos såväl anställda som de som söker hjälp. Att hänvisa känsliga telefonsamtal till de tre bokningsbara ”telefonrum” rimmar illa med socialtjänstens svåra och känsliga arbetsuppgifter. Att ta emot besökare lär också innebära problem.

Förändringar i teknik och organisation kan vara önskat men måste ske med varsamhet och en förståelse för svårigheterna att implementera nya system. Särskilt i såpass människonära verksamheter som socialtjänsten.

"Det är vanskligt att behandla förvaltningen som om den vore en kreativ startup med brist på investerare."

Moderna arbetsformer präglade av rotlöst kringflackande kan fungera på mindre enheter eller på företag där att vara snabbfotad är normen. Det förutsätter antingen personalomsättning eller en organisationskultur som välkomnar förändringarna. Politikerna behöver reflektera över vilken typ av verksamhet som de har ansvar över.

Det är vanskligt att behandla förvaltningen som om den vore en kreativ startup med brist på investerare. Den offentliga sektorn är i hög grad i behov av att smalna av och fokusera sitt arbete. Men varje förändring behöver ske med människorna och arbetet i fokus, snarare än den senaste trenden inom ledarskapsteori.

Att slå ihop flera verksamheter till ett kontorslandskap framstår som förhastat givet socialtjänstens ansvarsområde. Om det är något som förtjänar avskildhet är det mötet med människor i utsatta situationer. Det förutsätter ett ledarskap som ser till sakens natur snarare än projektplanernas modeord.

Läs mer