Annons

Brott skall inte krypa ned i åldrarna

Brottsligheten i landet har på flera håll ökat, och tyvärr även krupit ned i åldrarna. På olika håll larmas det om att allt yngre personer blir föremål för gängens rekrytering. De senaste åren har fler unga misstänkts för brott och fler omhändertagits för att de hamnat i en kriminell livsstil. Nyligen rapporterades det om att polisen i Sollentuna utreder ett fall där en nioåring misstänks ha hanterat narkotika åt ett kriminellt nätverk. Det är en rent fruktansvärd utveckling. Barn skall inte hamna i sådana miljöer.
Ledare • Publicerad 10 augusti 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Kriminella aktörer riktar in sig på allt yngre personer. De ser förmodligen flera fördelar med detta. De slipper själva befatta sig med material som ökar deras egen risk att åka fast, och ser därför en fördel i att rekrytera människor som inte är straffmyndiga eller kan få fängelsestraff. Dessutom har inte barn samma konsekvenstänk och är mer lättmanipulerade. Problematiken syns särskilt i droghandeln där så unga barn som åtta till elva år används för att langa.

Allvaret i detta kan inte underskattas. Barn skall vara barn och hållas långt borta från kriminalitetens destruktiva och rentav livsfarliga miljöer. Det är ett enormt misslyckande från samhällets sida ifall man inte agerar snabbt nog. Barn skall inte vara i riskzon för beslut som kan få dem att allvarligt skada andra, sitt samhälle och sin egna framtid i en tid av livet då deras hjärnor är långt ifrån färdigutvecklade.

Annons

Det är viktigt att insatserna mot kriminaliteten stärks och att ledarna och de som utgör kärnan i de kriminella nätverken i den mån det går inkapaciteras så de inte kan vara ute i det fria och rekrytera. De skall inte vara i närheten av formbara barn med av naturliga skäl bristande förmåga till konsekvensanalys. Samhället skall också tydligare markera att man inte kan komma undan med den sortens livsstil. För faktum är att det kriminella livet är en bluff. Det är psykologiskt förödande, livsförstörande, skadligt och inte det minsta glamoröst. Dessutom måste man arbeta mer intensivt mot segregationen och parallellsamhällen som sått flera frön till situationen.

”Problematiken syns särskilt i droghandeln där så unga barn som åtta till elva år används för att langa.”

Det är även viktigt att jobba med bland annat fokus på familjer. Barnen som i så ung ålder rekryteras in kommer inte sällan från dysfunktionella hemförhållanden. Det är ofta heller ingen brist på varningssignaler innan barnen brukar trilla dit. Det är av enorm vikt att ansvariga myndigheter agerar snabbt och resolut, samt har nödvändiga handlingsplaner och tillräckliga resurser.

Slutligen är också skolan en viktig spelare. Skolan skall vara en trygg miljö som också ställer krav, och kunna fånga upp vilka barn som är i risk att hamna snett. Just för att visa dessa barn att det finns någon som bryr sig, och att de kan göra något bättre av sin framtid. Man måste kunna erbjuda närvaro av goda vuxna förebilder och kunna visa att det finns alternativ till en kriminell och destruktiv livsstil. Enligt experter är en välfungerande skolgång ofta är en god skyddsfaktor mot ungdomskriminalitet.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Alla svenska barn förtjänar en fristad från kriminalitet. Både främst från att utsättas för den, men även från att dras in i den världen i en sådan ung ålder. Barn är barn och har en villkorslös rätt till trygghet och stabilitet. Vi kan inte acceptera något annat.

EVIN BADRNIYA

Evin BadrniyaSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons