Busch har rätt om tempot

Råmaterial och industri är garanterna för EU:s frihet.
Ledare • Publicerad onsdag 04:00
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Europeiska rådet har precis avslutat sitt möte om den interna marknaden och framtida konkurrenskraft. Näringsminister Ebba Busch (KD) ledde förhandlingarna när representanter för medlemsstaternas regeringar diskuterade frågan om avgörande råmaterial. För att kunna genomföra EU:s klimatomställning i form av elektrifiering krävs tillgång till en rad specifika metaller och mineraler. Hittills är EU till nittio procent beroende av import från Kina, vilket man med rätta ser som ett problem.

Portugals minister nämnde att man i söder har haft en stor koppargruva igång men att den stängts efter påtryckningar från boende i norr. Där undersöker man nu en stor litiumfyndighet som skulle kunna komma med stora bidrag till batteritillverkning. Men den stora utmaningen är den folkliga förankringen, ett orosmoln som återkom i salen framför allt från ministrar vars länder tappat kontakten med gruvnäringen under de gångna decennierna.

Näringsminister Ebba Busch (KD) manade på sina europeiska kolleger.
Näringsminister Ebba Busch (KD) manade på sina europeiska kolleger.Foto: Wiktor Nummelin/TT

De länder som saknar de aktuella naturresurserna betonade istället potentialen i att återvinna metaller ur elektronik och annan skrot. Beräkningar som nämndes var att en effektiv återvinning skulle kunna stå för en tredjedel av behovet av dessa metaller.

För Sveriges del är problematiken annorlunda. Här är det långa och oberäkneliga tillståndsprocesser som ofta pekas ut som det största problemet. Även här skall miljö- och klimathänsyn balanseras men gruvnäringen är närvarande och en aktiv del av de avvägningarna. Erfarenhet och teknik från Sverige skulle kunna spela en avgörande roll i EU:s omställning, även inom återvinning och utvecklingen av mer effektiva processer.

Det är helt enkelt ett starkt mandat som näringsministern tar med sig när hon i rollen som ordförande skall sammanfatta rådets ståndpunkt i frågan. För svensk jurisdiktion vore det också välkommet om kommissionen fick uppgiften att formulera att industrisatsningar som syftar till att säkra klimatomställningen har prioritet. Ebba Busch jobbar samtidigt på hemmafronten för att ta vid där Socialdemokraterna lämna arbetet med att uppdatera miljöbalken. Den rödgröna regeringen kom bara till att försöka minska trycket på tillståndsprocesserna, men Tidöregeringen har ambitionen att samma översyn skall ske kring markanvändning.

EU-länderna är bra på att ta ansvar för klimatet och sina länder. Med den geopolitiska framtid som just nu målas upp för oss borde återindustrialisering och egna råmaterial vara en okontroversiell prioritering, det är garanten för politiskt oberoende. Busch har rätt när hon ber EU att hålla uppe tempot.

Jacob SidenvallSkicka e-post