Det mänskliga i statsfunktionen

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Christine Olsson/TT

Försvaret behöver alltså mer än 6 miljarder för att täcka kostnadsökningar plus en ytterligare summa som hålls hemlig av säkerhetsskäl. Detta meddelade överbefälhavare Micael Bydén igår. Samtidigt lämnade polisen ett mycket skarpt skuret äskande inför 2018-2020. Man kan tvingas säga upp personal som det ser ut nu.

Istället för fler poliser kan vi alltså komma att få färre. En framtidsutsikt som ter sig som en ren absurditet i vårt nuvarande läge, men som kan bli en mörk realitet om inte poliskrisen tas på det allvar den förtjänar.

Även Bydén tryckte starkt på detta med personal. Man måste ha en ökad tillströmning. Utan folk är det liksom inte så stor poäng med allt det andra.

Det är en bister sanning som framträder genom båda dessa organisationers räkneövningar: att ”resurser” inte kan ses som en enhetlig storhet som politiker kan modellera med hur de vill utefter tillståndet i räknetabellerna. En kostnad för en polisbil är given, liksom kostnaden för en pansarvagn. Underhållet av dessa två är också matematiskt givet. Men kostnaderna för dem som skall köra, människorna, är något mycket mer komplicerat.

En bil eller pansarvagn har inte åsikter om arbetsmiljön eller om framtidsutsikterna. Det har den tänkta personalen. Personal tillverkas inte utan måste lockas med attraktiva yrkesutsikter. Det är knappast en slump att polisutbildningen saknar kompetenta sökande och försvaret ser problem med personaltillströmningen, och att båda dessa branscher är låglöneyrken.

Denna aspekt glöms ofta bort när det gäller ”hårda” samhällsfunktioner som dessa. Men just nu verkar det vara något av en Akilleshäl. Moderaterna har identifierat problemet och vill att ingångslönerna höjs och att även andra stimulanser som till exempel avskrivning av studielån ses över. Denna sorts realism vore välkommen även från annat politiskt håll.

Statsmaktens första och andra viktigaste uppgift, att värna den yttre och inre säkerheten, kan helt enkelt inte bäras upp av låglöneyrken som ungdomar flyr. Det får oacceptabla konsekvenser och är ett underbetyg åt hela det svenska samhället.

Citat: En bil eller pansarvagn har inte åsikter om arbetsmiljön eller om framtidsutsikterna.