Annons

Dyrare Växjöpendling

Förändringarna i reseavdraget kommer att bli kännbara för de som bor i byarna utanför Växjö.
Ledare • Publicerad 8 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Foto: Lena Gunnarsson

Tidigare i somras meddelade regeringen att man vill göra om reglerna för reseavdraget, det som gör att arbetspendlare kan få tillbaka en del av utgifterna för att komma till och från jobbet.

Ändringarna innebär att man inte längre kan få skattereduktion med hänvisning till utgifter man haft för att komma fram. Istället är skall man bara kunna få avdraget om man har mellan tre och åtta mil till arbetet oavsett färdmedel. Dock enbart med sextio öre per kilometer. Om man kan visa att man inte har tillgång till användbar kollektivtrafik skall man kunna få ytterligare ett avdrag på tjugo kronor per dag.

Annons

Målet med ändringarna är att färre skall utnyttja avdraget. Eller egentligen att färre skall ta bilen till jobbet och att utsläppen skall minska. Och visst kommer folk att drabbas, uppemot tvåhundratusen jobbpendlare beräknas hamna i kategorin som inte längre kan göra anspråk på avdraget. Fram till 2021 beräknas detta öka kostnaderna för bilpendlare med drygt två miljarder kronor.

Detta skall ställas i relation till värdet på de miljövinster som ändringarna beräknas leda till under samma period: trehundraåttio miljoner kronor. Slår man ut kostnaderna på mängden koldioxid som skulle sparas får man fram ett pris på klimatnyttan. Enligt Trafikverkets beräkningar finns en brytpunkt vid trettonhundra kronor som är värdet på utsläppsminskning per ton. Den här reformen, som beräknas spara tvåhundratjugotusen ton, landar på fyratusenfemhundra kronor per ton. Därmed kan regeringens kommunikation om att förslaget skulle vara en effektiv klimatåtgärd avskrivas.

Förslaget kommer att drabba dem som bor utanför Växjö. Moheda, Hovmantorp och Väckelsång ligger precis vid brytpunkten tre mil från Växjö. Bor man där eller närmare och jobbar i staden lär det bli svårt att få ta del av avdraget.

Samtidigt letar regeringen efter sätt att stimulera landsbygden och hålla den vid liv. Det här blir att ge med ena handen och ta med den andra. Lägger man till de indexerade bränsleskatterna, som alltså stiger för varje år som går, blir det svårt att se hur regeringen skall kunna väga upp sin egen politik på ett effektivt sätt. Dagens landsbygd är bilberoende oavsett om man gillar det eller inte.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons