Dystra glädjekalkyler

Ledare Artikeln publicerades
Finansminister Magdalena Andersson (S) drar knappast på smilbanden efter Riksrevisionens kritik av budgeten.
Foto:Anders Wiklund/TT
Finansminister Magdalena Andersson (S) drar knappast på smilbanden efter Riksrevisionens kritik av budgeten.

Riksrevisionen varnar regeringen för att underskatta kostnaderna för migrationen. Därmed ansluter sig myndigheten till Finanspolitiska rådet som tidigare varslat för att den nuvarande migrationspolitiken kan komma att få permanenta konsekvenser för svensk ekonomi.

Rikrevisionen släppte nyligen sin årliga granskning av den kommande budgetpropositionen. Myndigheten har funnit att regeringen kraftigt underskattar kostnaderna för migrationen och att det kommer äta upp marginalerna i budgeten. Detta kommer göra Sverige mer utsatt för konjunktursvängningar.

I rapporten framgår att Migrationsverket räknat ut att 500 000 personer kommer få uppehållstillstånd under perioden 2014-2019. Den beräkningen bör dock justeras uppåt då det under andra halvan av 2015 kom 133 900 asylsökande jämfört med 49 400 året innan. Av de uppehållstillstånd som utfärdas är ungefär hälften resultatet av en asylprövning och resten anhöriginvandring. Av de beräknade 500 000 som får uppehållstillstånd i Sverige fram till 2019 kommer 350 000 vara födda utanför Europa. Av dessa beräknas 40 procent sakna gymnasieutbildning, det innebär att den gruppen ökar med 70 procent.

Personer födda utanför Europa och som saknar gymnasieutbildning är den grupp som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. Efter fem år i landet är det bara 22 procent som har jobb. Efter tio år i Sverige är 58 procent fortfarande arbetslösa och försörjs till stor del av bidrag. Den snabba tillströmningen till gruppen kommer göra så att den redan höga arbetslösheten blir högre än vad regeringen räknar med. En annan okänd faktor är de som illegalt uppehåller sig i landet efter att de fått avslag på sin asylprövning eftersom de fortfarande kan hämta ut dagersättning. Inrikesminister Anders Ygeman (s) talade tidigare i vintras om att utvisa 60-80 000 av dessa. Hur det ska gå till är ett mysterium.

Regeringens beräkningar kommer från Finansdepartementet. Där räknar man med att de nuvarande skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda består. Det är enligt Riksrevisionen inte troligt. Risken är att Finansdepartementet räknar ut en för hög potentiell BNP som man sedan använder för att göra budgeten. En annan risk består i att regeringen underskattar hur många av de utomeuropeiska invandrarna som är lågutbildade. Det kan göra så att regeringen planerar allt för konjunkturstimulerande åtgärder. Alltså att regeringen spenderar för mycket på investeringar istället för bidrag. Det hotar överskottsmålet och den långsiktiga planen för statsfinanserna.

Det är en dyster bild som framträder. Vi ser en regering som inte klarar av att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av den förda migrationspolitiken. En politik som de förvisso inte bär ensamt ansvar för. Vi ser också ett utanförskap som håller på att bli permanent. Riksrevisionens oro över att migrationen kommer få konsekvenser för statsbudgeten talar om omfattningen av problemen.

Möjligen ligger svaret hos arbetsmarknadens parter. Frågorna som måste besvaras då är: vilka okvalificerade låglönejobb kan man skapa ett behov av? Hur låga löner är möjliga med dagens bidragsnivåer?