Annons

Elpriset i söder är ett akut problem

Det instabila elpriset lägger en våt filt över klimatomställningen. Grön industrialisering är regeringens ledord men i praktiken sker en stagnation när det gäller elektrifieringen. Särskilt södra Sverige har fått problem.
Ledare • Publicerad 21 oktober 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Variation snarare än stabilitet är inte en rimlig förutsättning för svensk industri.
Variation snarare än stabilitet är inte en rimlig förutsättning för svensk industri.Foto: Johan Nilsson/TT

Larmsignalerna är tydliga. Sydsvenska industri- och handelskammaren skrev nyligen till regeringen och varnade för konsekvenserna av hur elmarknaden fungerar. Inte minst riktar handelskammaren in sig på uppdelningen i olika elprisområden. Problemet är kort sagt att elpriset i södra Sverige är fyra gånger högre än i norra. Något står inte rätt till.

Att priset varierar över landet är tänkt att skapa stabilitet i systemet. Elen skickas dit efterfrågan finns och priset därmed är högst. Det fungerar då överföringskapaciteten i kablarna klarar av diskrepansen, men dagens situationen är långt ifrån balanserad.

Annons

Tillväxten och energikonsumtionen i söder har ökat på senare år samtidigt som elproduktionen inte följt samma utveckling. Kärnkraftverk stängs av samtidigt som vindkraftverken och andra energikällor som är menade skall fylla behovet är antingen ineffektiva och opålitliga i produktionen att eltillgången inte går att räkna med eller så har den svenska byråkratin och kommunala självstyret sagt nej.

Elöverskottet som finns koncentreras till norra Sverige där vattenkraften från älvarna kan leverera stabilt. Elnätet som forslar el från norr till söder har inte haft någon möjlighet att ta igen denna utveckling. Konsekvensen är elpriset inte får den funktion som indelningen i elprisområden är tänkt att ha.

”Energipolitiken som förts är oförenlig med politiska ambitioner om så kallad grön tillväxt.”

Den ansvarige ministern, Anders Ygeman (S), svarar handelskammaren med att dagens situation ter sig orimlig och att regeringen ska titta på att göra om indelningen av elprisområden. Regeringen har tidigare avfärdat kritiken om att Sverige producerar för lite energi för industrins framtidsplaner med att allt som behövs är bättre elnät. Då skulle elprisindelningen få tillbaka sin funktion. Men som sagt är elproduktionen långt ifrån att klara efterfrågan i framtiden.

Att elpriset tillåts variera beroende på regionen är också tänkt att driva på för en snabbare utbyggnad av elproduktion där behovet finns. Detta har dock inte skett av nämnda anledningar. Hindret för utbyggnaden i söder är annat än att elpriset skulle vara för lågt.

Ett större problem för ekonomin i allmänhet är just att priset varierar mellan rekordtoppar och nedgångar. Det är bland annat en effekt av vindkraften som varierar timme för timme beroende på vindstyrkan. De som tjänar på att systemet med extrem variation i elpriset fortsätter som nu är också vindkraftsbolagen. Om priset skulle hållas lågt när det är vindstilla skulle inte deras bortfall kompenseras för bolagen, även om effekten för konsumenterna blir förödande.

Energipolitiken som förts är oförenlig med politiska ambitioner om så kallad grön tillväxt. Regeringens svar har varit otillräckligt och kan i längden lägga grunden för än värre problem. Med dagens politik är rekordhögt elpris inte en tillfällighet utan något som kommer komma tillbaka gång på gång. Variation snarare än stabilitet är inte en rimlig förutsättning för svensk industri.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons