En egen plats på jorden

Fler behöver få möjligheten att förverkliga drömmen om det egna hemmet, med de positiva samhällseffekter det för med sig. Att regeringen påbörjar en sådan satsning är högst välkommet, men visionen kan gott utvecklas än mer.
Ledare • Publicerad 13 maj 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.
Det egna hemmet – en frizon och en länk till grannskapet.
Det egna hemmet – en frizon och en länk till grannskapet.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ytterligare ett av Tidöavtalets löften ser nu ut att vara på väg att uppfyllas. I avtalet stadgas att den borgerliga regeringen ska verka för utökat ägt boende. Under fredagen kunde bostadsminister Andreas Carlson (KD) meddela att regeringen nu tillsätter en utredning som ska titta på hur man kan skapa vägar så att fler får möjlighet att äga sitt eget boende.

Konkret kommer det handla om att utvidga systemet med ägarlägenheter genom att underlätta för omvandlingar av lägenheter från bostadsrätt. Det ska inte längre bara gälla för nyproduktion, utan ska även kunna appliceras på en bredare front. Därtill vill man reglera systemet med hyrköp av bostäder – det vill säga att den boende successivt köper loss sitt boende.

Att regeringen gör det möjligt för fler att förverkliga sina drömmar om ett egenägt hem är en välkommen reform. Men det är en vision som gärna får drivas längre och bredare. De flesta som drömmer om sin egen plätt på jorden – majoriteten av befolkningen – vill trots allt helst bo i småhus snarare än lägenhet. Fler behöver en realistisk möjlighet att kunna slå ned sina bopålar där de faktiskt vill bo – om det så är i villaområdet, en gård på landet, eller i radhuset i anslutning till staden.

”Stabilitas loci – platsens stabilitet ger en trogenhet till gemenskapen.”

Övergången från en mer nomadisk tillvaro – i hyreslägenhetskarusellen eller jakten på rikedom via klättring i bostadskarriären – till ett mer permanent boende för också med sig andra positiva följdeffekter. Den som äger sitt eget hem tenderar att bo mer långsiktigt på platsen. Det för med sig ett ansvarstagande, inte bara för det egna hemmet – man blir en del av ett grannskap. ”Stabilitas loci” – platsens stabilitet ger en trogenhet till gemenskapen. Det uppmuntrar till ett lokalt samhällsengagemang och en medborgaranda där man är engagerad i skola och föreningsliv.

Mitt hem är min borg, som det heter. Att äga sitt eget hus med trädgård ger stabilitet och frihet, trygghet och ro. En frizon där man själv har kontrollen, kan vara sig själv och dra sig undan från omvärldens stormar. Även om världen skulle gå under i morgon kan man påta i trädgården och plantera sitt äppelträd i dag, för att tala med Luther.

Länge har det funnits ett överdrivet fokus på lägenheter framför villor. Det är dags för nya vindar. För en regering med liberalkonservativa och kristdemokratiska statsråd borde insikten om de icke-materialistiska värden som gynnas av villadrömmen inspirera till större reformer på området. Här finns det anledning att hoppas på fler initiativ från regeringen. Egen härd är guld värd.

Thomas HermanssonSkicka e-post