Annons

Febrigt när S jagar försäkrade

Istället för att lösa vårdköerna jagar regeringen privata vårdförsäkringar.
Ledare • Publicerad 9 februari 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Socialdemokraterna vill att det kommande valet skall handla om att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Det är ett smart budskap: att ha tappat kontrollen är aldrig bra och särskilt inte när det kommer till demokrati. Vad motsatsen till demokrati är vill man knappt tänka på.

Inom ramen för detta projekt ryms socialminister Lena Hallengrens arbete med att montera ned de privata vårdförsäkringar som uppstått och blivit en relativt vanlig företeelse. Om några månader skall resultaten av en offentlig utredning redovisas. Där skall det klargöras huruvida privata sjukförsäkringar faktiskt leder till att mindre sjuka personer går före i kön till offentligfinansierad vård eller inte. För trots högt tonläge är detta faktum ännu inte bevisat, det har minister Hallengren själv erkänt vid tidigare pressträffar.

Annons

Under gårdagen kom hon dock med beskedet att den pågående utredningen kommer att kompletteras med ett skarpare uppdrag. Utredaren får i uppgift att se om det går att införa ett stopp för privata vårdgivare som har avtal med regionerna att ta emot patienter med remiss från försäkringsbolag. Denna fråga lär besvaras jakande oavsett hur resultaten från den första utredningen ser ut, och därmed kunna göras till valfråga i en juliproposition. Det är inte svårt att se kampanjvideorna framför sig: förhatliga mellanchefer som armbågar sig förbi timida pensionärer som slitit hårt.

Men borgerligheten måste inte gå in i den kampen. Anledningen till att cirka sjuhundratusen svenskar via arbetsplatser och fackförbund har en extra försäkring är att regeringen misslyckats med något som faktiskt går att lösa: vårdköerna. Från och med att den rödgröna regeringen tog bort incitamenten för regionerna att arbeta för kortare köer växte köerna omgående. Inför pandemin fanns en enorm vårdskuld uppbyggd som knappast blev bättre av vårdens ansträngda situation de senaste två åren. Regeringen hade kunnat låta Alliansregeringens och Göran Hägglunds framgångsrika kömiljard vara kvar och fortsätta beta av köerna, men man kunde inte tåla den ordningen.

Tillgänglig vård är viktigare än att få bort privata vårdförsäkringar.Foto: Johan Nilsson/TT

Det är upprörande med smitare och fixare som till varje pris vill komma åt en fördel. Särskilt om det sker inom ramen för det gemensamt finansierade. Det finns en legitim oro för att principen om vård efter behov skall åsidosättas. Den oron kommer att bekräftas eller stillas när den första utredningen landar. Men Hallengrens upplägg att göra detta till en valfråga innebär att hetsa människor mot varandra samtidigt som hon varit ansvarig för tillgängligheten till vården under snart tre år. Hon hade kunnat gå in i den rollen för att återta kontrollen över tillgängligheten till välfärden, men istället då hade hon behövt erkänna att det egna partiet tappat initiativet i den frågan.

Om man begränsar privata vårdgivare måste man också se till att tillgängligheten ökar på andra sätt, man måste också kunna svara på hur det skall ske. Låt oss hoppas att även den delen av ekvationen blir en del av valrörelsen.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons