Annons

Föräldrar förstör fortfarande statistiken

Uttaget av föräldraförsäkringen har i stort sett inte förändrats på tio år. Försäkringskassan rapporterade nyligen att kvinnor fortfarande tar ut sjuttio procent av försäkringsdagarna även efter ett antal politiska reformer för att öka pappors uttag av dagarna.
Ledare • Publicerad 5 november 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

För vissa tas detta som en anledning att fortsätta den politiska styrningen av nyblivna föräldrars livsvillkor. Socialdemokraterna debatterade under gårdagens kongress frågan. Vissa vill se en helt individualiserad föräldraförsäkring och att partiet beslutar om en dag då detta skall införas.

För den som minns den senaste förändringen av föräldraförsäkringen var det ett relativt stort ingrepp som präglades av konsensus. De stora partierna var eniga om att fler dagar skulle öronmärkas för att förmå papporna att ta ut fler föräldradagar. Det stora argumentet var kvinnors lägre livslöner. Även kvinnors sjukskrivning påverkas negativt av att man blir förälder. Huruvida de sjukskriver sig mer eller mindre lättvindigt än männen förtäljer inte historien.

Barn och föräldrar lever fortfarande inte som politikerna lär.
Barn och föräldrar lever fortfarande inte som politikerna lär.Foto: Christine Olsson/TT
Annons

Det som heller inte belystes tillräckligt i debatten är att politiker och arbetsgivare förstås inte har något emot att föräldradagar brinner inne. Samhället tjänar på det så länge barnen inte tar skada, eller åtminstone inte irreparabel skada. Pappor och mammor verkar ha en väldigt stark känsla för hur länge mamman behöver vara hemma och också hur snart pappan behöver slita sig från hemmet och återgå till arbetet. Sjuttio och trettio, det är normen oavsett hur tilltagen eller förkortad föräldraförsäkringen görs.

Det totala uttaget blir alltså mindre ju fler dagar som öronmärks åt respektive förälder. I en annan värld har den som verkligen vill avvika möjlighet att dra ut på det. Att leva på besparingar eller att ta ut varannan dag, men den stora majoriteten har svårt att bortse från den ekonomiska verkligheten. Det är politikerna förstås medvetna om. Välfärdens många frukter ges inte gratis.

Det är fascinerande att se Socialdemokrater arbeta för att montera ned välfärdssystem. Svensk föräldraförsäkring är generös jämfört med andra länder. Men den är också avgörande för att människor med lägre löner skall kunna bilda familj utan större planering och utan att hamna i utanförskap. Sverige börjar också sticka ut när det kommer till högutbildades familjebildning. Det är först när man träffar människor från andra länder som man inser hur smidigt det svenska systemet är.

Politiker och myndigheter (Försäkringskassan verkar aktivt för att få till ett mer jämlikt uttag) är överens om att föräldrar gör fel. Socialdemokraterna är till och med beredda att sätta ekonomisk press på människor för att deras barn skall börja på förskola tidigare snarare än att försöka vara hemma med sina barn. Det har gått fyrtio år sedan föräldradagarna infördes. Under den tiden har samhällets normer genomgått enorm förändring. Kanske är det dags att acceptera att föräldraförsäkringen är fantastisk som den är. Att den gör att människor med ganska kort varsel kan bilda familj och bidra till samhällets framtid och att det är gott nog.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons