Företag kan kvävas av brottslig konkurrens

Arbetsmarknadskriminaliteten i Sveriges verkar vara ett växande problem. Nästan var femte företagare uppger att de känner till andra företag som bryter mot reglerna. Många företag drabbas alltså av oseriös konkurrens från aktörer som inte följer arbetsmarknadens regelverk. Riskerna med detta är många.
Ledare • Publicerad 28 februari 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Tidigare i februari presenterade Svenskt Näringsliv en rapport om arbetsmarknadskriminalitet som belyste flertal problem på området. Samtidigt har den organiserade kriminaliteten vuxit i samhället, och konsekvenserna av detta sipprar även ner i arbetsmarknaden.

Företag som inte följer eller smyger sig undan regler, snedvrider konkurrensen. Genom att fulspela kan de sänka sina egna kostnader samtidigt som de eventuellt kan öka sin lönsamhet. Det blir svårt för hederliga företag att konkurrera på samma villkor. Detta kan i längden påverka rättrådiga företags incitament att fortsätta och expandera verksamheten, och även tära på deras vilja att följa reglerna.

Det kan även att förstöra tilliten, både företagen emellan, och mellan företagen och vanligt folk. Branscher som plågas av arbetsmarknadskriminalitet får ryktet nedsvärtat, och färre seriösa företagare blir lockade att gå in och etablera sig där. Det kan också leda till att färre människor vill söka sig till jobb inom dessa branscher, eller vill köpa deras produkter eller tjänster.

Svarta pengar är bara en del av problemen för företag som försöker göra rätt.
Svarta pengar är bara en del av problemen för företag som försöker göra rätt.Foto: Janerik Henriksson/TT

Det påverkar även samhället i stort. Problemen idag resulterar i att man går miste om många skattekronor, att kostnaderna ökar för arbetsmiljörelaterade problem, att fler brott begås i strid mot arbetsrätten och att stöd från det offentliga riskerar att hamna i fickorna på företag som inte gör rätt för sig.

En anledning till problemen gått lite under radarn, har varit att fokus länge legat på kriminalitet i arbetslivet, det vill säga med fokus på arbetstagare och själva arbetslivet, snarare än själva arbetsmarknaden. Men genom att utgå från arbetsmarknaden fångas även arbetslivskriminalitet in, och man får en bättre helhetsbild av konsekvenserna för hela samhället.

Mer måste göras, både för att förebygga och för att upptäcka arbetsmarknadskriminalitet.

Ett stort problem idag är nämligen att upptäcktsrisken är idag för liten. Under 2021 genomfördes runt 1000 besök från den myndighetsgemensamma myndigheten A-krim, och detta är lågt om man tar hänsyn till att det finns runt 1,2 miljoner företag. Myndigheterna bör även ge företagen bättre rådgivning, så de själva lättare kan utföra egenkontroller.

Myndigheternas arbete mot problemet behöver också effektiviseras. Samverkan mellan myndigheterna har i dagsläget flertal brister, och ett sätt framåt är sekretesslättnader myndigheter emellan för att förenkla spridningen av information som kan underlätta arbetet.

En rättvis och välfungerande arbetsmarknad är en viktig benstomme i det svenska företagandet och för det svenska samhället i stort. Att mota bort arbetsmarknadskriminaliteten är därför vara av hög prioritet.

Evin BadrniyaSkicka e-post