Annons

Förskoletvång är intrång

Ledare • Publicerad 18 juni 2024
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Både opposition och regering blir allt mer eniga om behovet av drastiska åtgärder för att motverka segregationen. Finns det en risk för överdriven tilltro till statens förmåga att lösa problemen?

En proposition som debatterats i dagarna är införandet om obligatorisk förskola. Ett förslag som lyftes redan av förra regeringen och som nuvarande regeringen lovat att utreda. Socialdemokraterna kom förra året ut med en rapport som diskuterade framväxten av parallellsamhällen och hur vi kan bryta med dem. I denna rapport lyfts bland annat hur språket är centralt för integrationen och att införandet av obligatorisk förskola ger större möjligheter att lära sig det svenska språket.

Annons

Att obligatorisk förskola löser segregationsproblemen verkar det finnas en blocköverskridande enighet om. Detta är egentligen en gissning som utvecklat sig till en politisk sanning de senaste åren, men vet vi verkligen att det kommer fungera? Tilltron till staten har minskat drastiskt i samhällets förorter. Egentligen behöver tilliten till staten repareras innan man påtvingar familjer lösningar de inte har bett om.

Partier från höger till vänster vill tvinga de sista fem procenten av svenska barn till förskolan.Foto: Fredrik Sandberg/TT

I Socialdemokraternas rapport beskrivs de stora problemen som finns med segregationen i Sverige. Man nämner bland annat den minskade förståelsen av det svenska språket och den ökade arbetslösheten i utsatta områden. Men Socialdemokraternas lösningar har alla en sak gemensamt: stark överstatlig kontroll. I inledningen av rapporten står det: ”En förutsättning för att möta vår tids problem är att demokratin tar tillbaka kontrollen.” Är det verkligen demokratin som tar tillbaka kontrollen eller är det staten? I slutet av rapporten står det också: ”Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.”

Tonläget i rapporten är högt och det återstår att se om det blir officiell socialdemokratisk politik, men framförallt hur nuvarande regering tänker gå vidare med dessa frågor. Oavsett behövs en djupare analys av statens begränsningar. Kan denna typ av ingripanden rättfärdigas i förhållande till människors personliga integritet?Kommer de verkligen ge de resultat som eftersträvas?

Det är inte heller så att en tidigare introduktion av det svenska språket nödvändigtvis hjälper språkinlärningen. Dessutom är det inte självklart att den introduktionen bäst sker via förskolorna. Även förskolor kan brista i språkinlärningen med personal som inte talar svenska eller för få andra barn med svenska som modersmål.

Det stämmer att vi har en enorm utmaning i Sverige med ökad segregation och en försvagning av det svenska språket. En del av förslagen Socialdemokraterna kommer med är bra, som att börja tänka mer kring stadsplanering i förorter. Men att tvinga små barn till förskolan är inte rätt väg framåt.

En av de stora utmaningarna i segregationen idag är den minskade tilliten till stat och myndigheter. Det finns en stor rädsla för statens vilja att lägga sig i familjens innersta rum. Är då införandet av obligatorisk förskola för små barn något som kommer att minska denna klyfta eller göra den större?

Edel Irén LappinSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons