Annons

Från Lidbomeri till domarråd

Det där med oväld är inte lätt. Speciellt inte om det skall institutionaliseras och alldeles särskilt inte om det rör den allra mest centrala yrkesgruppen domare.
Ledare • Publicerad 9 februari 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Man vill helst att domarna skall var helt opåverkade av den politiska sfären, så pass att de har allt de behöver och inte ens behöver snegla på vad en regering tycker och tänker. Samtidigt innebär en demokrati att lagar faktiskt ändras utefter folkviljans mening. ”Rättsstaten” kan inte vara helt isolerad från politiska beslut.

I Sverige har vi under de senaste decennierna rört sig ifrån en politiserad rättsmiljö mot en mer europeisk normal sådan. Det så kallade Lidbomeriets tid, när varje lagprincip var villkorad socialdemokratiskt godtycke, är i stort sett över. Men en yngre generation skulle nog häpna över hur okomplicerad och nära till hands en ungersk situation ter sig för äldre socialdemokrater.

Annons

Grundlagsändringsförslag efter grundlagsändringsförslag för oss bort från det mot ett mer självständigt rättsväsende. Nu vill Sveriges Domareförbund hjälpa det senaste utredningen på traven i frågan om tillskapandet av ett självständigt domarråd som skall administrera domstolarnas tjänstetillsättningar och arbetsvillkor.

MALMÖ 2021-01-12 Sveriges rikes lag - lagbok och dommarklubba - tingsrätten i Malmö ( Malmö tingsrätt ). Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090Foto: Johan Nilsson/TT

I dag handhas sådant av Domstolsverket. Men verket lyder under regeringen och är i krasst hänseende en politisk förlängning. Därmed riskeras domarnas oavhängighet. I ett domarråd, tänker sig Sveriges Domareförbund på DN Debatt, skall kåren själv tillsätta ledamöterna, alltså eget folk så att säga. Representanter för allmänhet i övrigt får eller bör vara med men underförstått i minoritet.

Det är i huvudsak rätt tänkt. Oavhängigheten skulle förstås stärkas och det vore nyttigt i ett så politiserat land som Sverige. Samtidigt är det svårt att inte komma med en besk anmärkning i detta. Vi har Advokatsamfundet som tillåts hantera interna disciplinärenden. Det har de bevisligen inte lyckats sköta. Svenska advokater kan i stort sett bete sig hur som helst utan att behöva vara oroliga för strängare påföljder utfärdade av kollegorna i samfundet. Kårreglementen är bra när de fungerar, men de tarvar att kåren förmår axla ansvaret också.

”I huvudsak är det här en god väg att vandra för svenskt rättsväsende.”

Dessutom skall det inte glömmas att man alltid skall vara försiktig med att skulptera ut sådant som liknar en stat i staten, hur goda intentionerna än är. Det finns något som heter svensk tradition också som är värt mer än intet.

Detta dock sagt som erinranden. I huvudsak är det här en god väg att vandra för svenskt rättsväsende.

Moderaterna har varit snabbt ute och bifallit förslaget och det är bra. I den pågående utredningen lämnas det nämligen fritt huruvida ett domarråd skall skapas. Men med det moderata förslaget om ett tilläggsdirektiv med fastare formulering har ett råd betydligt bättre chanser att se dagens ljus. Om det prompt skall heta just Domarråd och hur det i detalj skall utformas skall inte behöva vara några större stötestenar. Som Moderaterna framhåller är det centrala att det skapas ett ledningsorgan som är oberoende av Regeringskansliet. Andra partier ansluter med fördel.

Fredrik HaageSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons