Ge oss ett vaccin mot lättleddhet

Ledare Artikeln publicerades

Att Socialstyrelsen använde experter med kopplingar till vaccinföretag när man utredde det mycket dyra HPV-vaccinet är illa. Men hela debatten omkring vaccinet visar hur lätt det är för skickliga lobbyister att driva en opinion dit de vill.

Gardasil och Cervarix är vacciner mot infektioner av humana papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. De godkändes i Sverige 2006 respektive 2007, och företagen bakom vaccinen inledde en massiv marknadsföringskampanj riktad mot tonårsföräldrar.

Samtidigt började politiker, debattörer och läkare samt organisationer som RFSU driva kravet att HPV-vaccin skulle ingå i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Socialstyrelsen tillsatte en expertgrupp för att utreda frågan, som förordade allmän och "gratis" (det vill säga skattefinansierad) vaccinering.

Alla flickor i årskurs fem och sex erbjuds vaccinationen, och kostnaden är 262 skattemiljoner om året.

I går avslöjade Svenska Dagbladet att tre av sex i Socialstyrelsens expertgrupp har kopplingar till vaccinföretagen bakom Gardasil och Cervarix. Trots att det finns regler mot jäv brister Socialstyrelsens dokumentation av hur experternas "dubbla stolar" hanterades. Socialstyrelsens försvar är att expertgruppen bara var rådgivande, och att Sverige är så litet att de bästa experterna har bindningar till vaccinföretag. Samtidigt beklagar generaldirektören att den bristfälliga dokumentationen gör det omöjligt att granska processen.

Men när arga vänsterbloggar nu skriver om "kapitalism" och "vinstintressen" bör man minnas hur debatten lät när beslutet skulle fattas. Det var nämligen framförallt vänsterröster som påpekade att välbeställda och informerade läkare betalade sina döttrars vaccination ur egen ficka, medan andra flickor förblev oskyddade. "Det illustrerar dubbla orättvisor. Klass och kön i förrädisk förening", skrev Aftonbladets ledarsida. "Det här har ingenting med industrin att göra, det här är en kvinnofråga", sade socialdemokraten Nalin Pekgul.

Att humana papillomvirus överförs via sexuella kontakter och kan leda till en cancerform som dödar 150 kvinnor om året i Sverige gjorde frågan brännande. Röster som oroade sig för att allmän vaccinering skulle leda till minskad kondomanvändning, ökat sexuellt risktagande och färre cellprovskontroller avfärdades som moralistiska. Det gällde ju att rädda kvinnoliv, och att åtgärda klass- och könsorättvisor.

Därför är det osäkert om de tre eventuellt jäviga experterna spelade så stor roll. Vaccindebatten var framförallt politisk, och när Glaxosmithklines (företaget bakom Cervarix) Johan Thor utsågs till Årets lobbyist 2008 var det välförtjänt. När experter från Statens beredning för medicinsk utvärdering ifrågasatte de överdrivna förväntningarna på effekterna, samt kostnadseffektiviteten i allmän vaccination, drunknade deras budskap i den politiska debatten.

Men även motståndarsidan har lobbyister, som just nu rider på vaccinskepticismen efter narkolepsidebatten. SvD:s artiklar i går länkades snabbt av konspirationsbloggar, som hävdar att vacciner generellt dödar och gör oss sjuka. Det vore ödesdigert om SvD:s avslöjande får människor att tro på dessa budskap. Polio, difteri och stelkramp är inget man skojar bort.