Annons

Globala möjligheter gör att barn försvinner

Problemet kommer att finnas kvar länge.
Ledare • Publicerad 14 november 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Som Smålandspostens granskning visar saknas alltså hundrasextiosju barn från skolorna i länet. I Alvesta har antalet ökat kraftigt sedan förra året och man har i flera fall tvingats till den sista åtgärden: att besluta om vite för föräldrarna. Det är belopp som snabbt ökar om det är så att familjen håller sig undan, men vad skall man göra?

Det är få som tänker på att vi har skolplikt i landet. Skolan är en värdefull institution som förbereder barnen för ett långt liv i vårt komplexa samhälle. Det är i barndomen, innan hjärnan så att säga stelnat, som man är som mest läraktig. Men det är också med en ofärdig hjärna som man hittar på mest dumheter. Det är inte alltid lätt för skolan att hantera.

Annons

Men det är alltså inte alla som värdesätter detta. Kanske har man inte alls tänkt att man själv och barnen skall vara en del av det svenska samhället. Sverige är en del av det mer eller mindre löst definierade västerlandet och en del personer har sökt sig hit för att få fotfäste i Västerlandet snarare än specifikt landet Sverige.

Men det är inte säkert att man ger upp sitt liv där bara för att man i Sverige har bättre förutsättningar att tjäna pengar och få behålla dem. Dubbla medborgarskap blev tillåtet i Sverige 2001 och har sedan dess gjort att man inte måste välja liv. I Sverige finns inte statistik över hur många som har dubbla medborgarskap men för England och Wales kan man läsa att andelen dubblerats på tio år från 2011, från en procent till två procent.

Tomma bänkar efter sommarlovet kommer att vara ett stående inslag framöver.
Tomma bänkar efter sommarlovet kommer att vara ett stående inslag framöver.Foto: Jonas Ekströmer/TT

Försvunna barn är helt enkelt ett uttryck för vår globaliserade värld. Nationsgränser och medborgarskap är inte längre de hårda ramar för tillvaron som de en gång var och det är många som vill ta vara på dessa nya möjligheter. För en kommun i det mörkaste Småland har spelplanen ritats om.

Men det vore tjänstefel att inte söka efter dessa barn. Om de är svenska medborgare kan de när som helst dyka upp igen och då ha rätt till svensk välfärd, även om deras mest formativa år använts till annat (inte sällan jordbruksarbete). Det kan bli en tyngre börda för samhället. Ännu värre, vilket ansvarig i Alvesta påpekar, är om barn hålls isolerade i Sverige. Det är en situation som kräver insatser från samhället.

Och det är just den sortens insatser som sedan ett par år används för att misskreditera Sverige. Desinformationskampanjen mot sociala myndigheter i Sverige är ett sätt för personer i och utanför landet att isolera och radikalisera människor. På sociala medier sprids falska påståenden och förvridna sanningar om att Sverige kidnappar muslimska barn. Säpo har varnat för att denna kampanj utgör ett säkerhetshot, men i ett första skede innebär den att föräldrar uppmuntras att hålla sina barn utanför samhället.

Också det är ett symptom på globaliseringen som gett enskilda så många möjligheter. Vår syn på barnens rätt används av personer och rörelser som vill hålla greppet om människor som sökt sig hit. Det är en del av bakgrunden till att barn hålls från skolan.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons