Gräns även för Hanif Bali

Ledare Artikeln publicerades

Få som hänger med någorlunda i svensk debatt känner väl inte till den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali. Älskad och hatad om vartannat för sin oräddhet eller aggressivitet, beroende på vem man frågar. Förhoppningsvis (även om tecknen i skrivande stund är beklämmande få) blir hans namn signum för kommande krafttag mot det politiska våldets utbredning.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

När Hanif Bali och hans flickvän i torsdags skulle sätta sig i bilen välkomnades de av repor på den. Och när de väl börjar rulla upptäcker de att däcken har skurits sönder.

Bali noterar (och lägger ut bildbevis på sociala medier) att hålen i däcken var gjorda för att inte upptäckas förrän bilen var i rörelse. Inte bara Bali själv och hans flickvän hade således befunnit sig livsfara om de kommit upp i högre hastighet. Insatserna bestod därtill av ett okänt antal andra trafikanter.

Det handlar alltså inte om försök till vållande av kroppsskada utan om ett regelrätt mordförsök. På en riksdagsledamot. Inga andra bilar vid sidan av Balis var angripna.

Hotbilden mot Bali är stark. Han konstaterar att han redan tvingas avstå från kollektivtrafik av säkerhetsskäl och att han nu alltså måste vara orolig även för sitt bilresande. Det är en situation vi vanligtvis förknippar med maffians Italien.

Att just han blev måltavla är ingen slump. Bali använder sitt riksdagsledamotskap till trots ett hårdhänt fikarumsspråk på sociala medier. Men han ljuger inte. Han är brutal och trampar gärna på politiskt ömma tår men är inte ohederlig. Få har beslagit honom med rena sakfel.

Däri ligger sannolikt nyckeln till den utbredda hätskhet, för att inte säga raseri, som riktas mot Bali. Han går inte att avfärda som ett ordinärt nättroll. Han tvingar vänstern att utkämpa debatter om verkligheten utan det skyddande lager av politisk konvenans som svensk konsensustradition annars omsluter dem med.

Ryktet till trots tillhör han heller egentligen inte de ”värsta” offentliga debattörerna. Han skulle inte kalla någon för brunråtta. Men det var vad Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg valde att kalla honom offentligt. Något hon fortfarande inte tagit avstånd ifrån.

Denna fläck på Rambergs person anses dock inte vara större än att hon nyss fick vara sommarpratare i radio. Ett erkännande så nära inofficiell hedersmedborgare man kommer i Sverige. Tanken att Sveriges Radio skulle släppa fram Hanif Bali till samma taburett är förstås skrattretande.

Bali företräder nämligen högeråsikter. Sådana skall enligt svensk politisk kutym frambäras med varsamhet och diskretion, som om en frackklädd kypare ursäktande gled fram till middagssällskapet.

Bali struntar i det och har fått betala ett högt pris under flera år. Men det finns en gräns som har överträtts här och som även hans belackare bör beakta. Hot om våld mot folkvalda är redan ett problem på kommunal nivå i Sverige. Men en utveckling där politiskt våld används för att skrämma även riksdagsledamöter till följsamhet, måste helt enkelt stämmas hårt i bäcken. En del, som Anne Ramberg, kanske till och med bör ägna en tanke åt sitt eget ansvar för den utvecklingen.

Detta måste ses för vad det i realiteten är, nämligen systemhotande brottslighet på hög nivå