Gränsen står utan skydd

Ledare Artikeln publicerades

Id-kontrollerna är alltså över. När regeringen meddelade att man inte såg någon anledning till att förlänga dem var vi på ledarsidan tveksamma. Man redovisade inte hur man kommit fram till att kusten var klar och man förklarade inte varför ett "osäkert omvärldsläge" inte skulle innebära att id-kontrollerna förlängdes.

Bara dagar efter att id-kontrollerna togs bort har antalet asylsökande i Sverige stigit kraftigt. Från att ha pendlat mellan fyrtiosju och femtiofem per dag under april steg antalet till sextioåtta första dagen utan kontroller. Dagen därpå var det sjuttio, och efter en lugn helg med bara tolv ansökningar kom etthundratolv ansökningar på måndagen. Det är mer än en fördubbling jämfört med perioden med id-kontroller.

Regeringen lugnade den som var skeptisk till att det var läge att ta bort kontrollerna med att man skulle införa hårdare gränskontroller. Problemet visade sig dock vara att man inte invigt polisen i planen. Regeringens besked föranledde ett krismöte för ledningen i polisregion syd där man kom fram till att man inte har resurser till att kontrollera tågtrafiken mellan Sverige och Danmark.

Id-kontrollerna har alltså inte ersatts med något. Polisen meddelade här om dagen att man kommer att kunna lösa uppgiften men först efter att ha rekryterat ett hundratal civilanställda. Hur lång tid tar det? Även om det skulle fungera med helt outbildade personer tar en sådan rekryteringsprocess lång tid. Under tiden står vi med ett gränsskydd lika tätt som ett såll.

Hur lyckas man med detta? Regeringen vet att polisen är hårt pressad och man visste att id-kontrollerna skulle behöva förlängas nu i maj. Det framstår som antingen mycket slarvigt eller naivt att inte genomföra detta på ett bättre sätt. Det är trots allt samma personer i regeringen nu som när man 2015 drev igenom en mer restriktiv migrationspolitik och som senare införde id-kontrollerna.

Regeringen har arbetat hårt och offrat mycket, särskilt i opinionen, för att reda ut migrationskrisen. I går gav justitieminister Morgan Johansson beskedet att regeringen är villig att kompromissa med tidigare bestämda uppfattningar för att nå en migrationsöverenskommelse på EU-nivå. Något som innebär ytterligare en skärpning av migrationspolitiken men framför allt att länder som Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien får inflytande över svensk migrationspolitik.

Regeringen har sagt att man är beredd att återinföra id-kontrollerna vid behov. De närmaste veckorna kommer att vara avgörande. Fortsätter asylansökningarna att vara mer än dubblerade lär regeringen agera. Problemet med gränskontrollerna återstår dock och låter sig inte lösas i en handvändning. Etthundra personer är en stor rekrytering.

Förhoppningsvis är regeringens agerande en eftergift åt Miljöpartiet som är den del av det rödgröna samarbetet som tagit den största smällen opinionsmässigt. Alternativet är nämligen att man har så kort minne att man inte upplevt något behov av att genomföra manövern på ett överlagt sätt. Det är betydligt mer skrämmande, men farhågan är knappast obefogad efter att ha följt politikens utveckling under de senaste åren.