Annons

Gränslöst utnyttjande

Surrogatmödraskap blir ett vanligare sätt att skaffa barn. En förutsättning för det är att man blundar för exploateringen.
Publicerad 12 februari 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

För första gången är det fler barn som kommer till Sverige genom surrogatmödraskap än genom adoption. Internationella adoptioner har minskat markant det senaste decenniet. Under de senaste åren har internationella surrogatupplägg haft en omvänd utveckling och är nu fler än adoptionerna. Detta enligt en advokatbyrå som biträder personer som vill skaffa barn på det sättet. Drygt tvåhundra barn har tagits till Sverige efter att ha burits av surrogatmödrar i andra länder.

Foto: Erik Nylander/TT

Upplägget är nämligen inte tillåtet i Sverige och det fördöms av EU. Parlamentet i Bryssel har enats kring en resolution som uttrycker att surrogatmödraskap är ett utnyttjande av kvinnor som undergräver deras mänskliga värdighet och som gör fortplantning till en handelsvara. Det är en skrivelse som på ett enkelt sätt skär igenom de skyddande lager av ursäkter som surrogatindustrin väver in sig i.

Annons

Det är inte svårt att förstå att längtan efter barn kan bli så stark att man är villig att utsätta andra för påfrestningar vars långsiktiga konsekvenser är svåra att överblicka. Det går heller inte att förbjuda svenska medborgare att göra saker som är lagliga i de länder där gärningar är tillåtna. Regeringen försökte så sent som 2018 förbjuda sexköp i utlandet, men allting föll när Kristdemokraterna, som tidigare varit för idén, insåg att den inte gick att omsätta i lagstiftning utan att göra våld på grundläggande rättsprinciper.

Kanske kan EU genom förhandlingar om andra typer av stöd förmå länder som Ukraina och Georgien att förbjuda surrogatmödraskap. Resolutionen understryker frågans angelägenhet. Företag i avsändarländerna och mottagarländerna, tjänar stora pengar på det som EU betraktar som exploaterande kvinnoförnedring.

Samtidigt ökar antalet svenskar som genom förmedlingar skaffar barn på det här sättet. Myndigheter som domstolar och Skatteverket får lägga tid och resurser för att se till att nyfödda barn inte hamnar mellan stolarna och blir statslösa. Vad annat kan man göra om man ställs inför fullbordat faktum?

Det är en etablerad sanning att teknik slår politik. Det har gång på gång visat sig att den tekniska utvecklingen tagit förarsätet när det kommer till att forma vår tillvaro. Det har fört både gott och ont med sig, och inneburit ett krav på anpassning och konformitet som tidigare mest förknippats med dominanta politiska system. Tekniken har också utdelat ett Alexanderhugg åt moralen. Den tekniska utvecklingen har inneburit att det som tidigare innebar moraliska dilemman inte längre framträder som vägskäl –man kan få både och.

Men tekniken ger oss också information i överflöd. Det ställer helt nya krav på den som vill fatta informerade och ansvarstagande beslut. Det exploaterande draget inom surrogatindustrin går att blunda för, men inte utan att de stängda ögonen blir ett uppenbart faktum.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons