Har verkligen inget av detta med islam att göra?

Ledare Artikeln publicerades

I Sverige är det offentliga samtalet så sekulariserat att vi har svårt att hantera fenomen som är religiöst eller eljest idémässigt inspirerade.

I Aktuellt den 24 september tillfrågades Säpochefen om de som reste till Syrien och Irak och ”blev inblandade i terror” hade något gemensamt. Nej, de kom från olika bakgrunder, platser och så vidare. Elefanten i rummet, att de hade det gemensamt att de inspirerats av islam, nämndes inte. Oviljan att se länken mellan islam och våld är vanlig.

Ett praktexempel kom då president Hollande kort efter attacken mot Charlie Hebdo sade att attacken inte hade med islam att göra. Från politiker, islamologer och andra forskare, från journalister och imamer upprepas ofta att islam är en fredens religion och att jihadistiskt våld inte alls har stöd i verklig islam. Expressens Mats Larsson sade den 9 januari att ”massmord sällan har med islam att göra”. Problemet är att detta inte är sant.

Enligt BBC genomförde jihadister bara under November 2014 hela 664 attacker i 11 olika länder varvid 5 042 människor mördades. Detta inget nytt. Muhammed själv genomförde flera krigståg mot icke-muslimer på den arabiska halvön för att tvinga dem till underkastelse. Det är okontroversiellt inom islams historietradition, där han hyllas för sina bedrifter. Efter honom följde erövringskrigen mot det kristna Östromerska riket i Palestina, Syrien, Nordafrika och mot Spanien. David Nicolle´s The Great Islamic Conquests AD 632 -750 ger en bra överblick. I öster attackerades bland annat zoroastrer och buddhister. Sedan har vi invasionerna av sydöstra Europa i samband med Konstantinopels fall och muslimska flottstyrkors slavräder mot Europas kuster.

Professor Robert Davis beräknar att 1,2 miljoner Européer – mest kvinnor – rövades och såldes på slavmarknader i Nordafrika mellan år 1500 och 1800. Det var just det faktum att offren inte var muslimer som gjorde verksamheten legitim enligt islams läror. Människor som avvisar islam är ju enligt Koranen ”de värsta av varelser” (Sura 98:6). Det är legitimt att ta slavar, inklusive sexslavar, som krigsbyte (Sura 4:3, 23:6, 33: 50-52 m fl). Icke muslimer skall tvingas till underkastelse och betala straffskatt (Sura 9:29). Det är inte mina tolkningar. Sunnah och olika Hadith, samt islamiska lärde, i synnerhet inom Sunni, säger i stort samma sak: Alla skall acceptera islam, genom övertalning eller våld (Ibn Khaldun). Alla som står i vägen för islam skall bekämpas ( Ibn Taymiyya). Icke–muslimer får välja mellan omvändelse, underkastelse eller död (Sahih muslim, bok 19). Och så vidare.

Idag omsätts detta idéarv i praktiken av Islamiska Staten, Boko Haram, Al-qaida, Nusra-fronten, Al–Shabaab, Ansar al–din, Abu Sayiaf–gerillan, Taliban, Hamas och Muslimska brödraskapet. Har verkligen inget av detta med islam att göra? Kulturminister Bah-Kunke anser att skepsis mot islam har med okunskap att göra. Okunskap spelar en roll i sammanhanget. I Sverige är det offentliga samtalet så sekulariserat att vi har svårt att hantera fenomen som är religiöst eller eljest idémässigt inspirerade. Det saknas både kunskap och vilja. Vi har en samhällsvetenskaplig tradition som ser orsakerna till allt i blott ekonomiska och sociala strukturer och förhållanden. Vi är historielösa, och klarar inte att värdera händelser och påståenden mot en fond av historisk kunskap om relationerna mellan islam och Europa genom århundradena. Vad vet Du själv om Lepanto? Det skall också sägas att mycket som sägs om islams fredlighet sägs i god tro, av människor utan historisk insikt om de faktiska förhållandena. Kommer då ökad kunskap att leda till mindre kritik mot islam? Knappast. Tvärtom är troligare.