Högre krav leder inte säkert till klimatnytta

Den svenska bilflottan är redan en av de mer klimatsmarta i EU.
Ledare • Publicerad 14 mars 2023
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Det kommer att bli dyrare och dyrare att ha bil. Det är svårt att se någon annat på horisonten. Drivmedelspriser är bara en del av utgifterna förknippade med privatägda fordon. Bilismen är sedan lång tid överbeskattad, i alla fall om man utgår från principen om att varje trafikslag skall stå för sina egna kostnader. Framför allt är det via skatterna på drivmedel som överskottet uppstått. När andelen fossildrivna fordon minskar kommer politiken att leta efter andra sätt att hämta in de pengar man vant sig vid att privatbilismen skapar.

Besiktningsbranschens årsrapport är kanske ingen kioskvältare, men den innehåller en rad förslag som skulle driva på kostnaderna för besiktningen av fordon. Man konstaterar i rapporten att Sverige är bland de sämsta i EU på att ha miljökrav vid besiktning. Sveriges Television meddelade i samband med rapporten att vi har mycket lägre gränsvärden för luftföroreningar än andra länder och att bilar som borde ha underkänts nu släpps igenom.

Bilägande kommer bara att bli dyrare även om kraven som ställs inte säkert behövs.
Bilägande kommer bara att bli dyrare även om kraven som ställs inte säkert behövs.Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Det är förstås inte bra, men bilden behöver sättas i kontext. Sverige har åttonde lägsta genomsnittsålder i EU på sin bilflotta, vår straffbeskattning på nya bensin och dieselbilar har gjort avtryck i människors köpvanor. Det borde rimligen höja sannolikheten för att andelen bilar som förorenar är lägre än i fler andra länder.

Koldioxidutsläpp och luftföroreningar är olika saker. Däck och bromsar förorenar oavsett om de sitter på en diesel- eller elbil. Men bilar i gott skick borde innebära att Sverige har mindre problem med detta än andra länder.

Ett annat av förslagen som besiktningsbranschen vill se är att befintliga säkerhetssystem skall bli en del av besiktningen. Det går i linje med den utveckling av krav som Euro Ncap och liknande institut stått för där inte bara aktiva utan även passiva säkerhetssystem räknas in i poängsättningen. Det är en utveckling som inte varit enbart positiv. Passiva säkerhetssystem påminner om den svenska bruksvärdesbeskattningen av hyresrätter: för att få höja hyran installerar man ytliga bekvämligheter som ingen bett om och som säger lite om hur mycket ansträngning som ligger bakom.

Passiva säkerhetssystem är kostnadsdrivande och flyttar fokus från att utveckla ordentliga aktiva system. Om en trasig bältesvarnare skall ge underkänt på en besiktning kommer det också att driva kostnader.

Det är svårt att argumentera mot ökad trygghet och minskad miljöpåverkan. Det blir snabbt invecklat och märkligt att begära av andra att avstå från att söka skydda sig så bra som möjligt. Men denna starka tendens utnyttjas, det är nämligen också ganska lätt att sälja in onödiga saker med argument om säkerhet och klimatnytta.

EU arbetar just nu fram nästa steg i sin utsläppsklassificering av fordon. Från Euro 5 och 6 går vi nu vidare till Euro 7 som skall ta större hänsyn till luftföroreningar och partiklar. Det är en naturlig väg att gå, men man måste ha i åtanke att Sverige har betydligt mer landsbygd än många andra EU-länder och att vi är övernitiska med att mäta luftföroreningar.

Jacob SidenvallSkicka e-post