Annons

Kan Miljöpartiet företräda Sverige i EU?

EU vill skifta investeringar bort från industrier med stora utsläpp till ”gröna näringar”. Även om svensk industri i dag är bland de mest utsläppseffektiva i världen har viktiga industrier som Sveriges vattenkraftverk och storskaliga skogsbruk inte tagits med.
Ledare • Publicerad 11 mars 2021
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Skogsindustrin skapar hundratusentals arbetstillfällen och är en av Sveriges viktigaste basnäringar. Vattenkraften i sin tur är Sveriges viktigaste energislag. Hur frågan faller kan få stor effekt på möjligheterna att investera i dessa industrier.

Foto: Johan Gunséus / TT

I linje med sin klimatstrategi försöker EU-kommissionen nå klimatneutralitet genom att reglera investeringar och skifta regelsystemen för att gynna gröna företag. Man tänker införa en lista med hållbara branscher utifrån kriterier som ämnar få fossilintensiva branscher att ställa om. I praktiken förväntas det bli andra kreditvillkor och lägre räntorna för de som klassas in som gröna. Om stora delar av industrin klassas som ohållbar kommer Sverige påverkas negativt.

Annons

Även om regeringen påstår sig vara kritisk till EU:s försök att styra bort finansmarknaden från viktiga delar svensk basindustri företräder den ansvarige ministern, finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, ett parti som ställt sig kritisk till svenskt skogsbruk och på såväl nationell som internationell nivå förespråkat mer långtgående åtgärder än de som kommissionen nu föreslår.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson krävde under onsdagen att regeringen skärper sin linje mot kommissionens försök att klassa svenska basnäringar som ohållbara. Regeringen har redan varit kritisk även om deras åsikt kan te sig fogligt uttryckt. Desto intressantare pekade Kristersson på att ansvaret för frågan bör flyttas från Lindhagens bord till någon annan i regeringen.

Miljöpartiet vill gärna ha en ministerpost på Finansdepartementet. Därav har finansmarknadsministerposten getts till först Per Bolund och sedan i februari till Åsa Lindhagen. Det är en relativ lätt portfölj som Socialdemokraterna valt att avvara för att få stöd från Miljöpartiet.

”I fall där industrifrågor som Miljöpartiet har avvikande uppfattningar diskuteras i internationella samarbeten bör regeringen tänka på vad det kan få för effekt.”

När förhandlingarna i EU om klassningen av gröna industrier bränner till är det dock fel personer att skicka för att representera Sverige. I fall där industrifrågor som Miljöpartiet har avvikande uppfattningar diskuteras i internationella samarbeten bör regeringen tänka på vad det kan få för effekt.

Det är centralt att det råder bred uppbackning i frågor som rör Sveriges internationella samarbeten och åtaganden. Det har hänt, som med frågan om EU:s kärnkraftspolitik, att regeringen av en riksdagsmajoritet tvingats förespråka något som de själva inte står bakom. Resultatet blir vad man kan förvänta sig. En pliktskyldig talarpunkt som snart sopats under mattan.

I debatten på EU-nivå om gröna investeringar behöver regeringen förstå att vem som förhandlar kan bli avgörande. När det kommer till industripolitik har Miljöpartiet visat sig ha svårt att skilja på sina särintressen och det svenska allmänintresset. Inte minst när det handlar om skogen.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons