Kris och gårdsförsäljning

En Klintbergare som gissningsvis kommer att förändras av Coronakrisen är att kinesiskan skulle ha samma tecken för kris som för möjlighet.
Publicerad 2 april 2020
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Samtidigt är det redan nu uppenbart att många ser möjligheter i denna kris. På Stortorget i Växjö kommer kommunen nu att måla upp tydliga rutor för att gratisparkerarna inte skall stänga in varandra med sina bilar. Det har också kommit allt för många rapporter om bedragare som spelat på människors oro över pandemin för att komma åt pengar och ägodelar.

Foto: Ola Torkelsson

Ännu fler är förstås människorna som sett krisen som en möjlighet till att på olika sätt hjälpa sitt samhälle och sina nästa. Frivilliga insatser för att hjälpa personer i riskgrupper att handla, 3d-skrivare som ställs i sjukvårdens tjänst och olika lösningar för att restauranger skall kunna fortsätta leverera mat på ett säkert sätt. Möjligheterna till att hjälpa till är många eftersom krisen är stor och slår mot så många delar av samhället.

Även inom politiken har krisen inneburit möjligheter. Moderaternas riksdagsledamot Johan Hultberg som tidigare representerade Kronoberg frågade i veckan socialminister Lena Hallengren om inte gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skulle kunna vara ett sätt att hjälpa småskaliga producenter i denna svåra tid. Anledningen till frågan är bland annat att Systembolaget meddelat att de drabbats av en personalbrist som inneburit att man tvingats stoppa möjligheterna för kunderna att efterfråga produkter från lokala, småskaliga producenter.

Gårdsförsäljning skulle lösa problemet med ett Systembolag som plötsligt väljer att skära av kontakten mellan tillverkare och slutkonsumenter. Det skulle också kunna vara en del av att underlätta för företagande i en framtid där extra hyresutgifter blivit en hög tröskel. Samtidigt är det märkligt att beskriva ett tillfälligt ja till gårdsförsäljning som en krisåtgärd. Det skulle ta stora resurser i anspråk att få till ett fungerande system och detta i en situation som kräver att resurser används så effektivt som möjligt. Det är mer än en bransch som drabbats av coronakrisen.

Men krisen skapar som sagt möjligheter. Och den kommer att förändra vårt samhälle. Till exempel har den redan varit en oöverträffad piska för företag och människor som legat i bakkant av den digitala omställningen. Den svaga ekonomin lär innebära att de som ger sig ut på entreprenörsstigen kommer att bli beroende av att kunna hålla det nystartade och sköra företaget hemma under längre tid än innan. Till detta kommer förstås insikter om värdet av reserver, både i hushållen och i samhället. Troligtvis kommer även resvanor att förändras, eller åtminstone förväntningarna på att allt, alltid, skall gå som planerat när man är ute och reser.

Krisen omformar vårt samhälle men olika personer kommer också att ta krisen som en förevändning för att förändra samhället. Det gäller inte minst inom politiken. Förslaget om gårdsförsäljning är ett försiktigt och konstruktivt exempel på det. Om krisen förvärras och desperationen i samhället ökar lär vi få se destruktiva krafter sättas i rörelse för att få till förändring, oavsett om det är en förändring till det bättre eller sämre. Det är viktigt att vara beredd på det.

Jacob SidenvallSkicka e-post