Krispaket från höger

Ledare ,

Moderaterna kan bidra med mycket till krishanteringen.

Samhället, sjukvården och politiken kraftsamlar just nu för att begränsa spridningen av coronoviruset och dess konsekvenser. Många känner redan en frustration över att behöva hålla sig hemma, trots att det mesta tyder på att smittan kommer att förvärras i Sverige.

Denna frustration blir inte bättre av att de ekonomiska konsekvenserna av viruset nu börjar anas. Som ett okänt havsvidunder som får ytvattnet att röra sig utan att ge sig till känna hotar den ekonomiska krisen vår bräckliga farkost. Erfarna politiker gör sitt bästa för att skutan skall hålla. Redan för ett par veckor sedan blåstes de politiska konflikterna av för att istället rikta energin mot att lösa problemet gemensamt.

 

Foto: Chad Hipolito

Det är viktigt att den samlingen inte bara blir vackra ord. Det har visat sig att oppositionen har en del goda idéer som regeringen inte verkar ha tänkt på i förberedelserna av ett krispaket.

Moderaterna vill slopa arbetsgivaravgifterna för företagen under april och maj. Det är en dyr åtgärd som, för staten, beräknas kosta över sjuttio miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter. Men det är en åtgärd som kommer att nå ut till företag i kris, oavsett hur stora de är. Det är en synnerligen effektiv stödform som innebär besparingar för företagen på cirka tjugotvåtusen kronor per anställd. För småföretag utan stora egna tillgångar kan det vara helt avgörande.

Moderaterna vill också att regeringen för in ett statligt stöd för hyresbetalningar de kommande månaderna. Många fastighetsbolag är beroende av små och mellanstora företag för att gå runt. Om små butiker, frisörer och caféer blir utan kunder nu och de kommande månaderna börjar den ekonomiska besten snart att göra ringar på vattnet.

En viktig vågbrytare i detta sammanhang är den svenska a-kassan. Den borgar för att upprätthålla någon form av köpkraft hos hushållen även i kristider. Den blir på så vis också ett skydd mot rena pengautbetalningar till hushållen, något som kan vara lockande för politikerna då det är effektivt men framför allt för att det blir en ovanligt konkret stimulans kopplad till en politisk aktör.

Moderaterna ledde tillsammans med de tre övriga borgerliga partierna återhämtningen av ekonomin efter finanskrisen 2008. Deras förslag når fler och mindre företag än de åtgärder som den rödgröna regeringen hittills föreslagit. Det är välkommet. Krisen beror ju på att vanliga människor håller sig borta från vardagsvanor, restaurangbesök och jobbresor med övernattningar. Det är ett finmaskigt rotsystem som är hotat och då måste näringen nå det och inte bara de svenska storföretagen.

Om regeringen tar in Moderaternas synpunkter i krisplanen kommer åtgärderna att bli mer effektiva. Det vore också ett sätt att visa att talet om samling i kristid är på allvar. Moderaternas plan är också att infrastruktursatsningar skall tidigareläggas för att skapa arbetstillfällen. Insikten är också att den typen av jobb också skapar bestående värden i form av bättre infrastruktur. Det är en mycket viktig poäng när enorma belopp skall konsumeras för att hålla ekonomin igång.