Landsbygd under Lövinpiska

Ledare Artikeln publicerades

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp) fällde två intressanta yttranden i söndagens Agenda på SVT. Dels att ”vi måste jobba med både piska och morot”, dels ”klimatkrisen kommer att drabba alla, fattig som rik”.

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

Detta apropå att den nya regeringen, så snart den inte är bunden av Moderaternas och Kristdemokraternas budget, kommer göra det dyrare att åka bil. Höjd bensinskatt alltså. Hon vill så gärna att alla bilberoende på landet skall acceptera det där, så hon försöker ro i land ett resonemang om skogsbränderna. Sommarens torka och bränder drabbade ju inte minst landsbygden – så därför ligger det i landsbygdsbors indirekta intresse att bensinskatterna höjs!

Med det resonemanget kan man legitimera precis vilka skatter och regleringar som helst så länge de sker i klimatets namn. Men Lövins orsak- och verkan-kedja är så långsträckt att den inte klarar av en skärskådan. Skogsbränder har alltid förekommit och kommer alltid att förekomma. Det finns ingenting som tyder på att just sommarens drama var av en sådan art att de svenska utsläppen - som är försumbara i internationell jämförelse – skulle ha med de att göra i något rimligt avseende. Men det är det hon menar med att krisen drabbar alla.

Så höjda bensinskatter är en nödvändig ”piska”. En som kommer att vina hårdare över land än över stad. Men det skall alltså också finnas en ”morot” och det är ju trevligt. Frågan är bara vilken då? Lövin antyder att bilberoende på landet kan få en större andel av skattereduktionen för bilpendlande. Men det är inte säkert att så blir av och det är inte säkert att det ens i så fall kommer att kompensera för kostnadsökningen.

I övrigt låter hon veta att man måste göra så att ”alla kan vara med” på regeringens klimatomställning. Jovars. Men hur? Hittills har man förklarat att en mycket smärtsam piska kommer att användas, men hållit moroten i politiskt dunkel.

Det leder onekligen till en undran om viktning. Hur mycket av landsbygdsbors hushållsekonomi tänker sig regeringen egentligen piska sönder innan man sträcker fram sin morot att gnaga på som tröst?

Lövin meddelar att ”vi kan inte göra det omöjligt för människor att använda bilen idag”. Det är alltså måttet för den hänsyn man tänker sig.

Man skall tänka på att vi har en sannolik lågkonjunktur framför oss. Det här kommer förmodligen handla om att göra livet värre än vad det behöver vara för många svenskar. Hushållskassornas marginaler kommer att pressas inte bara i en ände utan i flera. Höjd bensinskatt kan komma att bli det där lilla extra som knäcker kamelens rygg.

Även Moderaterna och Kristdemokraterna ville höja bensinskatten om än inte lika mycket. Det politiska Sverige gör klokt i att betänka hur oroligheterna med de gula västarna i Frankrike startade. Omständigheterna var en spegelbild av Sverige: Proffspolitiker i huvudstaden som tog klimatet som intäkt för att lägga orimligt ekonomiskt tryck på människor vilkas vardag de inte delade. Det är en illavarslande situation att ha med sig i en lågkonjunktur.