Lärotillfälle för S

Ledare Artikeln publicerades

”S-märkt människosmuggling” vore en lockande rubrik. men det är bättre att detta tillfälle används till seriös reflektion än till flabb i sociala medier.

”Oacceptabelt”, finns det något mer man kan säga om nyheten om att en socialdemokratisk politiker i Ljungby ägnat sig åt människosmuggling? Expressen släppte bomben under onsdagskvällen och övriga medier var snabba med uppföljningen. Ersättaren i kommunfullmäktige Rashad Alasaad har redan lämnat sina politiska uppdrag och sitt parti när förste ombudsman för Socialdemokraterna i Kronoberg Lovisa Alm uttalar det punkterande ordet.

Men visst finns det mer att säga. Expressens reportage är en öppen bok där var och en kan läsa hur det går till när människor smugglas till vårt land. Detta är ett unikt tillfälle till att göra förändringar för att värna vårt samhälle mot profitörer. Både S-politikern och dem han säger sig ha hjälpt från Grekland till Sverige bryter ned förtroendet för välfärds- och asylsystemet. Har man som flykting tagit sig till Grekland anses man av EU vara i säkerhet, den som därifrån tar sig till Sverige för att söka asyl gör det för att villkoren är bättre här än i Grekland. Det är förstås ett rationellt beteende, men innebär också att de tar plats och resurser från än mer utsatta. Ansvaret för detta ligger på våra politiker att skapa fungerande incitament som skiljer ekonomiska flyktingar från hjälpbehövande.

Fortsättningsvis bör partierna se över sina stadgar. I dagsläget är det få, om något, som kräver att man skall vara medborgare för att få bli medlem. Kanske har det funnits goda skäl för denna ordning, i lokala val får ju även icke-medborgare rösta, men med dagens utnyttjande av förtroendeposter och utländska lojalitetsband är det nog rimligt att bara den som lagt alla sina ägg i den svenska korgen får lov att företräda väljare. Det handlar inte om att skapa en andra klassens medborgare utan om att stärka medborgarskapet gentemot icke-medborgare.

S-politikern kom till Sverige 2013 och har fått permanent uppehållstillstånd men inte medborgarskap, detsamma gäller personerna som lånade ut sina utländska pass till smugglarverksamheten. Alltså hjälper det inte att förbättra säkerheten för svenska pass, även om det förstås borde göras. Istället bör man göra det lättare att ta ifrån personer deras uppehållstillstånd. Till exempel bör man se över regeln om att man får vistas utomlands i som mest två år med ett svenskt uppehållstillstånd.

För att vara rättvis mot Lovisa Alm (S) sade hon faktiskt att hon skulle ägna ärendet mer tid i dagarna. Kanske kan denna allvarliga händelse inspirera till reformer som syftar till att skydda det svenska medborgarskapet och den svenska välfärden från att utnyttjas av personer utan rimliga anspråk. Det vore ett hedervärt sätt att hantera det faktum att en av hennes partikolleger utnyttjat sin förtroendeställning för att sko sig själv på desperata människors och hårt arbetande skattebetalares bekostnad. Socialdemokraterna har en lång historia av att värna arbetande människors intressen, detta är ett tillfälle att fortsätta den traditionen.