Annons

Lauber förklarar

Replik:
Publicerad 15 augusti 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Jacob Sidenvall hade aldrig behövt skriva sin långa ledartext i Smålandsposten den 15/8 eftersom det inte är jag om är motionären. Han har fått det hela helt om bakfoten. Han vill att jag förklarar mig med anledning av en motion till S-kvinnors kongress, som han påstår att jag har skrivit, gällande omställning av svensk vapenindustri. Först måste jag notera att det är bra att Smålandsposten uppmärksammar S-kvinnors kongress. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet är en stark kraft och har drivit många frågor som för socialdemokratin framåt, till exempel jämställd föräldraförsäkring, sexköpslagen och samtyckeslagen. S-kvinnor vill också att Sverige ska underteckna FN:s förbud mot kärnvapen. Sveriges vapenindustrin och vapenexport kan och ska definitivt diskuteras. Ska vi till exempel exportera vapen till länder som kränker mänskliga rättigheter eller som är icke demokratiska?

Nu till det förklarande Sidenvall är ute efter. Kanske är det Sidenvall som borde förklara sig och kanske även be om ursäkt. Som representant för S-kvinnors förbundsstyrelse har jag besvarat motionen han hänvisar till på följande sätt ”Förbundsstyrelsen anser inte att en utredning om omställning är ett arbete för riksdagens ledamöter då det inte är riksdagen som beslutar om industrins tillverkning. Styrelsen delar däremot motionärens åsikter om att det finns en problematik med svensk vapenexport.” Sidenvall blandar dock ihop saker och ting och tror att jag har skrivit motionen, vilken han inte verkar gilla. Jag har inte skrivit motionen. Jag har skrivit det besvarandet motionen får av förbundsstyrelsen och det verkar ju Sidenvall nöjd med. Det vore bra om man har korrekta uppgifter innan man slår på stora trumman på ledarsidan.

Annons

Malin Lauber, S-kvinnors förbundsstyrelse och kommunalråd i opposition i Växjö

Svar:

Vi beklagar att det blev fel angående vem som stod bakom motionen, det var Skåneavdelningen och inte Malin Lauber, men noterar samtidigt att styrelsen i sak inte tar avstånd från motionens syn på svensk vapenexport som något problematiskt.

Ledarredaktionen

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons