Annons

Le Moine (MP) svarar om rovdjur

Publicerad 13 september 2019
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Replik: Jag har den 28 augusti fått kritik på ledarplats för min medverkan i demonstrationen för rovdjurens rätt att existera. För att skingra eventuella tvivel och undvika missförstånd vill jag klargöra en sak. I min strävan att förändra världen till en bättre plats så är fredliga tillvägagångssätt det enda tänkbara alternativet. Jag och Miljöpartiet tar klart och tydligt avstånd från alla typer av våldsbejakande grupper, aktiviteter eller retorik.

Foto: Magnus Lejhall

Jag var inbjuden till Rovdjursmarschen för att tala om rovdjurens rätt att finnas som en naturlig del av våra ekosystem. Jag uppmuntrar självklart engagemang och aktivism så länge det sker med ickevåldsmetoder. Jag hade inte kännedom om att några våldsbejakande organisationer skulle delta.

Annons

Jag vill passa på att belysa hur viktigt det är att vi vågar stå upp för rovdjuren. I Sverige finns en utbredd illegal jakt där mer än var tionde varg skjuts illegalt (siffror från Statens veterinärmedicinska anstalt). Det är skamligt. Tyvärr råder en kultur inom vissa jaktorganisationer där detta accepteras i hög grad, vilket bekräftas i en intervjustudie av Erica von Essen, SLU. Christer Järlås, miljöåklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål i Östersund, säger att den illegala jakten är ”bortom all kontroll från myndigheterna”. Vi har alltså en situation där grova jaktbrott inte får några konsekvenser, och där fridlysta och rödlistade arter jagas både lagligt och illegalt, så att de knappt klarar av en gynnsam bevarandestatus. Något är fel på systemet och det måste belysas – och åtgärdas!

Mitt bidrag är att ta debatten för våra rovdjur och på demokratisk väg verka för ett samhälle där vi respekterar både djur och natur. För att tydliggöra en gång för alla upprepar jag det som för mig är en självklar värdegrund och kompass, nämligen fredliga och demokratiska tillvägagångssätt. Under inga omständigheter står vi bakom våld och hot för att uppnå målen om en ekologi i balans och skyddet av rovdjursstammarna.

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot för Miljöpartiet

Svar: Vi tackar riksdagsledamoten för att hon tagit sig tid att understryka Miljöpartiets demokratiska grund. Att ha olika uppfattningar i politiska frågor är som det skall vara så länge man håller sig inom ramarna för demokratin. Att riksdagsledamoten har en annan syn på viltförvaltning än ledarsidan är knappast förvånande, däremot höjer vi på ögonbrynen åt påståendet att grova jaktbrott inte får konsekvenser, så sent som i augusti häktades en man i Sollefteå misstänkt för grovt jaktbrott. I Västmanland satt en företagare häktad i en månad efter omfattande polisarbete misstänkt för förberedelse för jaktbrott. Illegal jakt är allvarliga brott vars konsekvenser inte kan göras ogjorda. Men att säga att brotten inte beivras är uppseendeväckande.

Ledarsidan

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons