Annons

Likvärdighet leder aldrig till bra skola

S kan inte styra upp skolan så länge likvärdighet är målet.
Ledare • Publicerad 11 februari 2022
Detta är en ledare som uttrycker Smålandspostens politiska linje: för kristna värderingar, konservativ ideologi i förening med liberal idétradition samt för näringsfrihetens och äganderättens bevarande. Tidningens politiska etikett är moderat.

Socialdemokraterna vill som vi på ledarsidan tidigare noterat att valet skall handla om välfärden. Det är i sig inget ovanligt, det får betraktas som partiets hemmaplan. Den här gången är budskapet att den demokratiska kontrollen av välfärden skall tas tillbaka. Det låter angeläget eftersom det låter som att välfärden just nu inte står under demokratisk kontroll. Att icke-demokratiska krafter styr över våra gemensamma tillgångar.

Riktigt så illa är det inte. Men från Socialdemokraterna slår man på stort. Under gårdagen ledde statsministern själv en presskonferens där hon meddelade att regeringen lägger fram ett förslag om att sänka skolpengen för friskolor då det finns friskolor som präglas av marknadsstrategi snarare än kommunala skolors fokus på undervisning.

Statsministern själv presenterade den sänkta skolpengen för friskolor.Foto: Jonas Ekströmer/TT
Annons

Förslaget kommer från en stor utredning om likvärdighet i skolan som presenterades för ett par år sedan. Det var en produkt som med all önskvärd tydlighet visade att Socialdemokraterna sätter likvärdighet före kunskaper. Det går att hitta olika argument som visar att det är oklokt av S att driva igenom en skiktad skolpeng, bland annat att det är mycket svårt att överblicka konsekvenserna i det skiftande kommunala landskapet och att S inte verkar intresserade av att analysera konsekvenserna innan man presenterar skarpa förslag. Men argument biter inte när socialdemokratin skyller stök och hot mot lärare på friskolesystemet.

Omfördelning av resurser är redan ett inslag i många kommuner. Kommunala skolor i med mindre sociala problem får i vissa kommuner varje år slita för att få budgeten i balans för att kommunen beslutat att pengar skall omfördelas till skolor med svårare problematik. Det är en logisk mekanism, alla barn har rätt att utveckla sin potential även den som kräver mer insatser. Men mönstret känns igen från tidigare socialdemokratiska skolreformer där man sett till att skapa en skarp uppdelning mellan de som är så rika att de kan kringgå alla gemensamma lösningar och de som har det allra svårast. Nyanserna däremellan har alltid offrats när socialdemokratin avgör skolpolitiken.

Lärarnas ställning som yrkesgrupp urholkades effektivt i en rad reformer från sjuttiotalet och framåt. Även det gjordes i likvärdighetens namn. Bara de tre riksinternaten och en handfull dyra privatskolor fick vara kvar. De gamla läroverken och katedralskolorna kommunaliserades, deras roll som kulturella institutioner överlevde ett tag tack vare enskilda lärares insatser.

Det är förstås ett problem att människor vill ha enkla vägar till bra betyg och att det finns skolor som erbjuder det. Men socialdemokratins syn på skolor kommer aldrig att leda till större respekt för läraryrket och skolan som en egen värld med integritet. Om S med sitt förslag om sänkt skolpeng för friskolor lyckas jaga bort oseriösa aktörer från skolans värld kommer man hitta en ny grupp att ge sig på. Gissningsvis någon som försöker att bygga upp en intern kultur av studiero och kunskap. Allt i likvärdighetens namn.

Jacob SidenvallSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons